Besøk oss på facebook

Facebook Facebook

Galleri

Fotograf: Harry Pedersen
Vinterstemning2
Harry Pedersen

Hva skjer?

mai 2022
man.tir.ons.tor.fre.lør.søn.
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Kommende hendelser

Kontaktinformasjon

Rødøy kommune
Rødøy rådhus Vågaveien 100
8185 VÅGAHOLMEN
Telefon
: 75 09 80 00 (09.00-15.00)

Org.nr.
: 945 717 173
Mva.nr.
: NO945717173MVA
Kommunenr.
: 1836
Åpningstid
: kl.08.00 -15.30

Sikker innsending

Sikker innsending til kommunen Sikker innsending til kommunen

Pågående planprosesser

Kommuneplanarbeid Kommuneplanarbeid

Rødøy det gode liv

Rødøy det gode liv Rødøy det gode liv

Kommunekart

Polarsirkelportalen Polarsirkelportalen

Personvern

Personvern
Publisert 24.05.2022

Legekontoret har stengt telefonen fredag 27. mai 2022.
Oppsatte timer vil gå som normalt.

I hastesaker ring 116 117. I nødsituasjoner ring 113.

Publisert 23.05.2022

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles om oppstart av arbeid med detaljregulering for Einvollneset i Rødøy kommune.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for byggeområder for næring på Einvollneset. Forslagsstiller ønsker å etablere et serviceanlegg for små og mellomstore båter, med båtutsett, flytebrygge og noen større verkstedhaller. Det er i tillegg behov for å etablere en molo, og det reguleres inn avkjørsel fra fylkesvei 831/7406 (Vågaveien). Planområdet er på cirka 35 dekar.

Norconsult AS utarbeider planen på vegne av Arnulf Hansen & Co AS. Du kan sende innspill til planarbeidet til eivin.winsvold@norconsult.com, eller via brev til Norconsult AS v/Eivin Winsvold, Postboks 234, 8001 Bodø, 

 
Frist for innspill: 01.07.2022
Publisert 23.05.2022
mangfoldoginkludering_ferdig_nettside (002).png

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 13. juni, klokken 13.00.

Publisert 18.05.2022
Telefontiden på legekontoret vil i perioden fra 18. mai til 5. juni være fra kl 08.00 til kl 11.30 på hverdager.
 
Utenom telefontiden ring 116 117 ved behov for akutthjelp.
I nødsituasjoner ring 113.
Publisert 05.05.2022

Gigante Salmon Rødøy AS søker Statsforvalteren om tillatelse til utfylling i sjø ved lille indre Rosøy i Rødøy kommune. Utfyllingen planlegges i forbindelse med utbygging av landbasert oppdrettsanlegg på øya, og skal benyttes til fasiliteter for gjenvinning av energi. Det skal i tillegg etableres en kanal gjennom utfyllingen som gjør det mulig å oppnå høyere rensegrad på avløpet.

Publisert 02.05.2022

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i kommune i Nordland
Søker: Gadus Havbruk AS
Søknaden gjelder: ny lokalitet for matfisk torsk
Søkt størrelse: 3500 tonn MTB
Lokalitet: Osan
 

Frist for uttalelse: 7. juni 2022

Publisert 27.04.2022
Omstilling Rødøy 2025.jpg

Vi har lyst ut tilbudskonkurranse om prosessledelse for prosjektet "omstilling Rødøy 2025". Tilbudsfristen er 23. mai 2022.

For konkurransegrunnlag eller mer informasjon om konkurransen, kontakt rådmannen på postmottak@rodoy.kommune, eller 75 09 80 00.

Publisert 21.04.2022
NFK.JPG

Nordland Fylkeskommune melder at det skiftes ut lys, nødstasjoner og ventilasjonsvifter i Straumdaltunnelen. Det blir ledebilkjøring og faste stengetider.  

Publisert 20.04.2022
Kulturmidler 2022.PNG

Det er nå tid for kommunens lag og foreninger å søke om kulturmidler. Kulturmidler er en av Rødøy kommunes støtteordninger til kulturformål. Midlene fordeles en gang i året, og eget søknadsskjema benyttes. Søknadsskjema med vedtekter kan lastes ned her, eller fås ved henvendelse til:

Rødøy kommune
Oppvekst- og kulturetaten
Vågaveien 100
8185 Vågaholmen

Tlf. 75 09 80 08

Søknadsfrist: 31.05.2022

Publisert 11.04.2022

Teknisk utvalg i Rødøy har i møte den 05.04.2022 under sak 004/2022 vedtatt at forslag til endring av Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker iht. Plan- og bygningslovens § 12-10.

Det er Boarch Arkitekter AS som har fremmet forslaget om endring av reguleringsplanen, på vegne av Gigante Salmon Rødøy AS, som er eier av Lille Indre Rosøy, gnr. 74 bnr. 170.
 
Detaljreguleringsplanen for Lille Indre Rosøy ble egengodkjent av Rødøy kommunestyre i april 2019, og legger til rette for etablering av et landbasert oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøy.
 
Hovedformålet med planarbeidet nå er en endring av reguleringsplanen, for å legge til rette for en utfylling i sjø på østsiden av øya, for så å kunne etablere blant annet avsetningskanaler for ytterligere rensing av avløpet fra oppdrettsanlegget, samt energigjenvinning etc.
Jfr. planbeskrivelsen.
 
Du finner informasjon om planarbeidet og alle høringsdokumenter her på kommunens nettside, og på rådhuset i Vågaholmen.
 
Frist for å gi innspill eller merknader til planforslaget er: 25.05.2022.