Kontaktinformasjon

Rødøy kommune, Helse- og omsorgsetaten
Rødøy rådhus Vågaveien 100
8185 Vågaholmen
E-post : anne.skeie@rodoy.kommune.no
Telefon
: 75 09 80 10

Sikker innsending

Sikker innsending til kommunen Sikker innsending til kommunen

Pågående planprosesser

Kommuneplanarbeid Kommuneplanarbeid

Rødøy det gode liv

Rødøy det gode liv Rødøy det gode liv

Kommunekart

Polarsirkelportalen Polarsirkelportalen

Personvern

Personvern

Psykisk helsetjeneste

Kontaktadresser psykisk helsetjeneste
Kontaktadresser psykisk helsetjeneste
Barne- og ungdomskoordinatorChristina Heimdal75 09 80 20E-post
Legekontoret75 09 88 50
MiljøterapeutTor Erling Tømmerbakk48 09 56 11 /750 98 087E-post

Tjenesten er et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske lidelser. Kontakt oss ved behov. 

Psykisk helse skal gi befolkningen et tilbud om for psykiske helsetjenester. Våre verdier er respekt, verdighet og annerkjennelse av annerledeshet. Vi har fokus på hele befolkningen, og jobber derfor mye forebyggende, blant annet med holdningsskapende arbeid og ved å skape gode opplevelser for enkeltmennesket.