Besøk oss på facebook

Facebook Facebook

Galleri

Sperstad i Værangfjorden
Sperstad i Værangfjorden

Hva skjer?

juli 2018
mationtofr
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Kommende hendelser

Kontaktinformasjon

Rødøy kommune
Rødøy rådhus
8185 VÅGAHOLMEN
Telefon
: 75 09 80 00 (09.00-15.00)

Faks
: 75 09 80 01
Org.nr.
: 945 717 173
Mva.nr.
: NO945717173MVA
Kommunenr.
: 1836
Åpningstid
: kl.08.00 -15.30

Rødøy det gode liv

Rødøy det gode liv Rødøy det gode liv

Bredbånd og mobiltelefoni, informasjonsside

Bredbånd Bredbånd og mobiltelefoni, informasjonsside

Kommunekart

Polarsirkelportalen Polarsirkelportalen

Kommunereform

Bedre kommune Kommunereform informasjonsside

En liten sommerhilsen

Ordfører Olav Terje Hoff - Klikk for stort bilde Nå er sommerferien tett på, og for kommunene er det økonomiske regnskapets tid kommet. Det er slikt som kommunene får til behandling siste kommunestyremøte før sommerferien.

God sommer - Klikk for stort bilde

Det totale regnskapet viste et overforbruk på driften på 1,7 millioner kroner. Når vi ser på den enkelte sektor er det i helse og omsorgssektoren vi har de store utfordringene og de jobbes det med, her var merforbruket 6,7 millioner. Her ble det gjort grep under budsjettarbeidet for 2018 som vi håper skal gi resultater inneværende år.

For de øvrige sektorene er det gjort en god jobb, de hadde alle et mindreforbruk i forhold til budsjett. Det er veldig bra! Dette gjør at merforbruket totalt sett kom ned. Det viser at det gjøres et godt arbeid i alle sektorene, og så må vi takle utfordringene i helse og omsorg.

Tidligere i år ble vi kåret til landets minst effektive kommune. For min del tar jeg det ganske rolig, fordi dette dreier seg om å unngå sentralisering av tjenester – spesielt i oppvekst, og i helse og omsorgsetaten. Kommunestyret har vært bevisst sine vedtak, og har stått samlet om en desentralisert struktur på tjenestene. Vi ser viktigheten av å opprettholde bosettingen i hele kommunen.

Jeg tar med noen tall fra kommunebarometeret, et barometer som viser hvordan det kommunale tjenestenivået er i forhold til andre kommuner som utarbeides av Økonomisk rapport. Det viser seg nå at Rødøy kommune klatrer jevnt og trutt på kommunebarometeret. I år klatret vi 60 plasser til 131. plass av 425 kommuner i Norge på nøkkeltall. Dette er 273 plasser høyere enn for fem år siden! Alt i alt har vi forbedret oss eller opprettholdt nivået på 49 av 76 målefaktorer. 

Dette koster. Vi bruker så mye penger på et godt tjenestetilbud, at korrigert for økonomiske forutsetninger, så ligger vi på en 277 plass totalt. Dette gir også forbedringer; opp 69 plasser fra i fjor, bare slått av to kommuner i Salten og en på Nord-Helgeland. Inntektsnivået per innbygger er høyt, bare 73 kommuner ligger høyere enn oss nasjonalt. Investeringsnivået har også vært høyt i Rødøy de fire siste årene.

Forbedringene kommer jevnt og trutt, etter godt arbeid i alle sektorer. Økonomisk rapport skriver blant annet at Rødøy kommune er helt i toppsjiktet innen sosialtjeneste og pleie og omsorg. Kommunen er inne på topp- 100 lista hva gjelder grunnskole. Avgangskarakterene på 10. trinn i Rødøy har vært helt i norgestoppen de fire siste årene. Bemanningen i barnehagene i Rødøy er litt over middels.

I Rødøy har 75 prosent av de ansatte innen pleie og omsorg fagutdanning. Andelen har blitt betydelig høyere det siste året, økningen er på 11 prosentpoeng. Målt mot hvor mange over 80 år som faktisk bor på sykehjem har kommunen en ganske høy andel plasser avsatt til demente. Legedekningen av på 16 leger per 10.000 innbyggere. Det største forbedringspotensialet ligger likevel innenfor helse.

Unge mottakere i Rødøy går relativt kort tid på sosialhjelp. Det regner vi som bra og det er få som har sosialhjelp som hovedinntekt.

Dette var en liten oppsummering av tjenestenivået i Rødøy kommune målt opp mot landet for øvrig. Vi ser at vi har et godt tjenestetilbud og fokuserer på å fortsette med det og hele tiden gjøre det enda bedre.

Jeg har også lyst å nevne den store satsingen kommunen har gjort på digital kommunikasjon. Vi er nå i sluttfasen på en stor fiber- og mobilutbygging i kretsene Øresvik, Gjærøy og Nordværnes/Jektvik, som vil gi brukere en betydelig bedre bredbåndstilbud.

Til slutt ønsker jeg Rødøys innbyggere en god sommer!

Olav Terje Hoff
Ordfører

Sist endret 09.07.2018