Besøk oss på facebook

Facebook Facebook

Galleri

Fotograf: KG
Blokktinden - utsikt sørvestover
KG

Hva skjer?

april 2017
mationtofr
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Kontaktinformasjon

Rødøy kommune
Rødøy rådhus
8185 VÅGAHOLMEN
Telefon
: 75 09 80 00 (09.00-15.00)

Faks
: 75 09 80 01
Org.nr.
: 945 717 173
Mva.nr.
: NO945717173MVA
Kommunenr.
: 1836
Åpningstid
: kl.08.00 -15.30

Rødøy det gode liv

Rødøy det gode liv Rødøy det gode liv

Bredbånd og mobiltelefoni, informasjonsside

Bredbånd Bredbånd og mobiltelefoni, informasjonsside

Kommunekart

Polarsirkelportalen Polarsirkelportalen

Kommunereform

Bedre kommune Kommunereform informasjonsside

Faktaundersøkelse

Som en følge av personalkonflikter i helsesektoren i Rødøy kommune, vedtok Rødøy kommunestyre å foreta en faktaundersøkelse. Kommunestyret bevilget også penger til undersøkelsen i dette møtet.  Det var kommet en rekke påstander som det var helt nødvendig å få avklart, og like viktig å få avklart om arbeidsgiver Rødøy kommune hadde brutt arbeidsmiljøloven på de aktuelle punkter. Oppdraget ble utlyst på anbud og Bedriftskompetanse AS som hadde Stamina Census som medleverandør, ble valgt til å utføre oppdraget.

Påstander som ble vurdert opp mot arbeidsmiljøloven var:

·       Truende adferd og/eller krenkende omtale av kolleger

·       Trakassering

·       Belastning frykt isolert sett

·       Bred vurdering av belastning for arbeidstakere i legetjenesten

·       Arbeidsgivers undersøkelses- og aktivitetsplikt

Ovenfor nevnte punkter skulle undersøkes og det skulle vurderes om det var brudd på arbeidsmiljølovens § 4-1 (1) og (2) (krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø, arbeidstaker ikke utsettes for uheldig psykisk belastning), samt
§ 4-3 (1) (arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas) og § 4-3(3) (arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden).

Faktaundersøkelsen ble presentert Rødøy kommune i møte i PSU tirsdag
28. mars.

Seniorrådgiver i Bedriftskompetanse AS hadde hovedansvar for oppdraget, og har gjennomført dette sammen med organisasjonspsykolog i Stamina Census. Arbeidsrettsadvokat har vært konsultert i saken angående de juridiske aspektene og konklusjonene.

Rapporten fra faktaundersøkelsen fremstår som solid og faglig god. Det har vært arbeidet med 4-500 dokumenter.

Rapporten er også vurdert som et juridisk sett sterkt dokument.

Faktaundersøkelsen viser flere brudd på arbeidsmiljøloven, men jeg skal kommentere det bruddet Rødøy kommune har. Her gjelder det arbeidsforholdene for ansatte i legetjenesten, som over tid har hatt uakseptable arbeidsforhold, og dermed også hatt en uakseptabel belastning. Her kan nevnes faktorer som konfliktene rapporten omhandler, stort arbeidspress, hyppig skifte av leger og sykmeldinger. Dette har medført brudd på arbeidsmiljølovens § 4-1.

Når det konkluderes med brudd på arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver lovpålagt aktivitetsplikt, og tiltak må gjøres umiddelbart.

Det er allerede satt i gang tiltak for å rette opp de brudd som er påvist, og det arbeides videre i samarbeid og medvirkning med de ansatte om ytterligere tiltak. Målet er å gjenopprette et godt arbeidsmiljø, som selvfølgelig også skal rette opp de lovbrudd som er påpekt, så raskt som mulig.

Som arbeidsgiver beklager vi sterkt de belastninger de det gjelder har hatt som følge av arbeidsmiljøet.

For undertegnede var det viktig å få påvist om Rødøy kommune har begått brudd på arbeidsmiljøloven i håndteringen av denne konflikten. I ettertid kan en si at enkelte ting kanskje skulle vært vurdert annerledes, men disse forhold er vurdert og kvalifiserer ikke til brudd på arbeidsmiljøloven. Det viktigste her er at vi tar lærdom slik at slike situasjoner ikke oppstår for ettertiden.

Denne rapporten er i sin helhet unntatt offentligheten etter offentlighetsloven med spesielt hensyn til personvern. Dette etter anbefaling fra jurist.

Dersom det ønskes ytterligere opplysninger kan det bes om innsyn til postmottak@rodoy.kommune.no. PSU-vedtaket og i hovedsak presentasjonen fra Bedriftskompetanse AS, er offentlige dokumenter.

 

Olav T Hoff

Ordfører i Rødøy