Besøk oss på facebook

Facebook Facebook

Galleri

Fotograf: Ragnhild S. Mathisen
Kilaosen, Tjongsfjorden
Ragnhild S. Mathisen

Hva skjer?

mai 2022
man.tir.ons.tor.fre.lør.søn.
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Kommende hendelser

Kontaktinformasjon

Rødøy kommune
Rødøy rådhus Vågaveien 100
8185 VÅGAHOLMEN
Telefon
: 75 09 80 00 (09.00-15.00)

Org.nr.
: 945 717 173
Mva.nr.
: NO945717173MVA
Kommunenr.
: 1836
Åpningstid
: kl.08.00 -15.30

Sikker innsending

Sikker innsending til kommunen Sikker innsending til kommunen

Pågående planprosesser

Kommuneplanarbeid Kommuneplanarbeid

Rødøy det gode liv

Rødøy det gode liv Rødøy det gode liv

Kommunekart

Polarsirkelportalen Polarsirkelportalen

Personvern

Personvern

Koronaviruset: for ansatte

Virus.png - Klikk for stort bilde

Her finner ansatte nyttig informasjon om koronaviruset. 

Testing av helsepersonell ved utenlandsreiser

Det anbefales å ikke reise til utlandet, heller ikke til grønne områder. Rødøy kommune følger nasjonale anbefalinger, og ber alle som kommer tilbake fra reiser om å teste seg. Helsepersonell som har vært på reise til utlandet, vil måtte være i karantene inntil prøvesvar. Slik karantene må gjennomføres som permisjon uten lønn. I tillegg til testing ber vi om at helsepersonell registrerer reisen ved å fylle ut kartleggingsskjema og levere til arbeidsgiver.

Dette gjelder også for reiser til Sverige, og andre grønne områder.

FHIs anbefaling

Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" områder/land), bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "grønne" områder/land, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om disse kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. For røde regioner og land gjelder karanteneplikt.

Se hele FHIs anbefaling.

 

Ferie kritisk personell

13. mars gikk rådmannen ut med restriksjoner som følge av den nasjonale koronasituasjonen. Herunder at godkjent ferie skal inndras for ansatte innen helse-, sosial og omsorgstjenestene, øvrige kritiske tjenester og for personer i sentrale ledelsesfunksjoner. 

Nå er situasjonen slik at regjeringen har besluttet en gradvis gjenåpning av samfunnet, samtidig som FHI orienterer om at en har fått kontroll på smittesituasjonen i Norge. I Nord-Norge, Nordland og Rødøy er smittesituasjonen særlig gunstig – uten lokal smitte. Vi må likevel forvente å få smitte lokalt, selv om vi i følge FMNO anta at smittetoppen bare er forskjøvet ut i tid. 

Derfor endres rådet om ferieavvikling til at alle ansatte innen helse-, sosial- og omsorgstjenestene, øvrige kritiske tjenester og for personer i sentrale ledelsesfunksjoner som kan ta ut ferie nå mens vi har en god smittesituasjon, gjør det. På den måten vil vi være bedre rustet for en endret situasjon senere. 

For å avklare ferieavviklingen, kontakt nærmeste overordnede. Mange takk for forståelsen for at vi må være fleksible mens pandemien pågår. 

Vågaholmen 23. april 2020

Kitt Grønningsæter
Rådmann

 

 

 

Oppdatert offentlig informasjon

Lurer du på hva som gjelder akkurat nå? Her finner du oppdatert informasjon innenfor alle virksomhetsområder:

Regjeringen: Tidslinje: myndighetens håndtering av koronaviruset

Helsedirektoratet: Brev sendt til helsetjenesten, kommuner, fylkesmenn og andre offentlige instanser.

Folkehelseinstituttet: Siste oppdateringer i koronaveilederen

Lovdata: Forskrifter med hjemmel i koronaloven

 

Rengjøring og desinfeksjon 

Viruset kan overleve på ulike typer flater i omgivelsene fra timer og opp til dager avhengig av type overflate (materiale), temperatur, sollys, luftfuktighet og tilstedeværelse av organisk materiale blod, kroppsvæsker som luftveissekret).

Det lar seg enkelt fjerne med manuell rengjøring med vann og rengjøringsmidler.

Les FHIs råd om rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten

 

 

Råd til deg som har hjemmekontor

Mange ansatte i Rødøy kommune har nå hjemmekontor. Her har vi samlet noen gode tips og råd fra andre kommuner, nettsteder og bedriftshelsetjenesten, og bakt inn noen egne råd. Vi anbefaler at alle følger disse rådene, for både trivsel, produktivitet, samhold og ikke minst forebygging av belastningsskader.  (PDF, 173 kB)

Husk å ta godt vare på deg selv i denne spesielle tiden, i tillegg til de du har rundt deg! 

 

Arbeidstakerorganisasjonene

De fleste arbeidstakerorganisasjonene har oppdatert egne hjemmesider med relevant informasjon om koronasituasjonen. 

Fagforbundet: koronainformasjon

Utdanningsforbundet: spørsmål og svar

Norsk sykepleierorganisasjon: korona

LO Norge

YS: hvilke rettigheter og plikter har du?

Delta: spørsmål og svar om arbeidsoppgaver, lønn, permittering og ferie


 

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus?

Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI).

 

 

Førerkort – midlertidig forlengelse

Som ekstraordinært tiltak i forbindelse med koronaviruset er det vedtatt en forskrift som gir midlertidig unntak fra bestemmelser om fornyelse i førerkortforskriften, utrykningsforskriften og yrkessjåførforskriften. Forskriften gjelder midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse.

Forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse.


 

Utdanningsdirektoratet 

Det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Skolene må derfor strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme. 

Utdanningsdirektoratet har en informasjonsside i anledning at alle skoler og barnehager er stengt


 

Koronasmitte-restriksjoner

Vi har en viktig rolle i å bryte smittekjeden for Koronaviruset. Det er derfor vedtatt lokalt reglement for ansatte i Rødøy kommune, gjeldende fra i dag. For øvrig gjelder nasjonale vedtak, lover og forskrifter – se Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon. 

Generelle smitteverntiltak
Enheter skal tilrettelegge for at ansatte, brukere og besøkende skal kunne etterleve gjeldende smittevernrestriksjoner for personlig hygiene, mathygiene og folkeansamlinger. Ansatte pålegges å følge gjeldende smitterestriksjoner i sitt arbeid.

Besøk til sårbare grupper og kommunale driftsbygg
Avdelinger med ansvar for sårbare grupper skal påse at besøk og intern kontakt begrenses til det nødvendige i henhold til gjeldende smitterestriksjoner. Ved kommunale driftsbygg og andre bygg vil besøkende bli bedt om å etterleve lokale anbefalinger. Besøkende skal følge stedets besøks- og hygieneregler.

Hjemmekontor
I avdelinger hvor det er praktisk mulig, skal det tilrettelegges for at ansatte kan arbeide hjemmefra. Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta disse med seg hjem etter endt arbeidsdag slik at de kan jobbe hjemmefra på kort varsel.

For å redusere smitterisikoen på arbeidsplassen og redusere trengsel i kollektivtrafikken, skal avdelinger som har mulighet til dette, vurdere å tilby de ansatte å arbeide hjemmefra, evt. på rullering. Bruk av hjemmekontor skal alltid avklares med overordnet.

Tjenestereiser
Tjenestereiser til utlandet skal avlyses. Tjenestereiser i Norge og tjenestebesøk avlyses. Det kan kun gjennomføres dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde kritiske tjenester, og etter avtale med etatsleder.

Kurs, konferanser, møter, samlinger og tilstelninger
Kurs og konferanser som ikke er strengt nødvendig å gjennomføre eller delta på for å opprettholde kritiske tjenester, skal avlyses. Møter, samlinger og tilstelninger skal som hovedregel unngås. Møter, samlinger og tilstelninger skal kun avholdes eller deltas på når dette er nødvendig for å opprettholde lovpålagt og kritisk tjenesteproduksjon.

Det oppfordres til bruk av nettmøter og nettkommunikasjon (skype, video, mail mv.). Kurs, konferanser, møter, samlinger og tilstelninger skal avholdes innenfor gjeldende smitterestriksjoner for personlig hygiene, mathygiene og folkeansamlinger.

Reiser og ferie
Godkjent ferie skal inndras for ansatte innen helse-, sosial- og omsorgstjenestene, øvrige kritiske tjenester og for personer i sentrale ledelsesfunksjoner. Det må forventes at nye tjenestelister/arbeidsplaner utarbeides for å opprettholde forsvarlig tjenesteproduksjon. (se oppdatert råd over)

Sykdomssymptomer
Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon, som ikke er strengt nødvendig å holde på arbeid for å opprettholde lovpålagt og kritisk tjenesteproduksjon, bør holde seg hjemme og arbeide hjemmefra, dersom det er mulig.

Innmelding av helsefaglig kompetanse
Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester, skal melde inn sin kompetanse for registrering Helse- og omsorgssjefen.

Ansatte med helsefaglig kompetanse må påregne å bli midlertidig omplassert for helsefaglig tjenester internt i Rødøy kommune. Også øvrige ansatte må påregne å bli midlertidig omplassert for å ivareta kritisk tjenesteproduksjon.

Restriksjonene gjelder fra nå og inntil videre. Har du spørsmål, kontakt nærmeste overordnede.

Vågaholmen 13. mars 2020

Kitt Grønningsæter
Rådmann


 

NAV

NAV orienterer på sine nettsider blant annet om rett til sykemelding, omsorgspenger og om permitteringer.

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

 

Kommunesektorens organisasjon, KS

Rødøy kommune er medlem av KS. KS følger utviklingen av koronaviruset tett og er i løpende kontakt med myndighetene og andre relevante aktører. Informasjonen på denne siden retter seg primært mot KS' medlemmer og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Siden oppdateres fortløpende.

Gå til KS infosider om koronaviruset

KS gir råd til kommunale arbeidsgivere om blant annet rett til sykepenger og arbeidsgivers styringsrett, og vilkår for bruk av merarbeid/overtid.

Les mer om KS råd til arbeidsgiver

 

 

Koronasmitte og personvern

Personvernregelverket har regler om at arbeidsgivere kan behandle særlige kategorier av personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. Når det gjelder koronaviruset, er det viktig å være klar over følgende:

  • Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt "risikoområde" er ikke å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning.

Informasjon til de ansatte
Vi gjør oppmerksom på at selv om det å være i karantene ikke er å regne som en helseopplysning, er det fortsatt en personopplysning. Dette stiller krav til behandlingen av opplysningene. I den grad det vurderes som nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiveren gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er smittet eller er i karantene. Pass på at den ansattes integritet og verdighet ivaretas. Bruk sunn fornuft i samarbeid med de som er berørt.

Informasjon til utenforstående
Kommunen som arbeidsgiveren skal ikke videreformidle informasjon om at enkeltansatte er smittet og/eller er i karantene til utenforstående. Beskjeden til utenforstående som ønsker å få kontakt med ansatte som er smittet og er i karantene bør i utgangspunktet være at vedkommende ansatt er fraværende eller ikke tilgjengelig.

 

Tilbake til hovedsiden Koronavirus – vi skal bryte smittekjeden

Artikkelen blir løpende oppdatert.  

Sist endret 22.09.2020 09.39