Kontaktinformasjon

Oppvekst- og kulturetaten
Rødøy rådhus Vågaveien 100
8185 Vågaholmen
E-post : svend.leif.einvik@rodoy.kommun..
Telefon
: 75 09 80 22

Sikker innsending

Sikker innsending til kommunen Sikker innsending til kommunen

Pågående planprosesser

Kommuneplanarbeid Kommuneplanarbeid

Rødøy det gode liv

Rødøy det gode liv Rødøy det gode liv

Kommunekart

Polarsirkelportalen Polarsirkelportalen

Personvern

Personvern

Kultur og fritid

Øvre Kjettavann - Klikk for stort bilde

Kulturtjenesten ligger under Oppvekst- og kulturetaten. Hovedfelt er å tilrettelegge og støtte aktiviteter og prosjekter innen hele det utvidede kulturbilde.

Kontakt:
Koordinator for folkehelse og kultur, Ann Karin Arntsen: Direkte telefonnr.: 75 09 80 08.
E-postadresse: Ann.Karin.Arntsen@rodoy.kommune.no

Oppvekst- og kultursjef, Svend Leif Einvik: Direkte telefonnr.: 75 09 80 22
E-postadresse: sle@rodoy.kommune.no

Kultur
Publisert 05.10.2021
facebook-toppbanner_barn_ikkebrud.jpg

Fra 8. oktober til 7. november er det mulig å gi et bidrag på Rødøy kommunes digitale bøsser. Dersom du ønsker å bidra kan du finne Rødøys digitale bøsser her.

Du kan også Vippse til 2133, sende SMS: Send TVA til 2133 (kr 300,-) eller sette inn penger på TV-aksjonskonto: 8380 08 09005.

Publisert 27.09.2021
facebook-toppbanner_barn_ikkebrud.jpg

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Gjennom årets  TV-aksjon skal vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen fremtid.

Barneekteskap bremser utviklingen og opprettholder fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å bestemme over eget liv og kropp. Gjennom TV-aksjonen skal vi nå ut til de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.

Publisert 24.09.2021
Rødøyløva kommunevåpen

Rødøyprisen skal deles ut i år, og vi ønsker derfor å få inn forslag til aktuelle kandidater. Prisen deles ut annethvert år og er en påskjønnelse for det frivillige arbeidet som gjøres i vår kommune. 

Vet du om noen som fortjener prisen? Send inn begrunnet forslag innen 1. november

I vedtektene for Rødøyprisen heter det blant annet:

Publisert 03.08.2020
tilskuddsportalen logo.PNG

Lag og foreninger i Rødøy har nå tilgang til Tilskuddsportalen.

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Det gir deg oversikt over støtteordninger, og gjør det lettere å søke.

Alle frivillige lag og foreninger som er registrert med adresse i Rødøy kan benytte seg av ordningen, og opptil tre personer fra hver forening kan få tilgang.

Publisert 02.01.2020
Gjerøyhamn 1.jpg

Jonny Losvik fikk prisen for sitt kulturhistoriske og kunstneriske engasjement. Det ligger mye kunnskap og enorm kraftanstrengelsebak Losvikhagen, kunstlåven og lensmannskontoret i Gjerøyhavn.