Besøk oss på facebook

Facebook Facebook

Galleri

Fotograf: Bernt Arntsen
Kommuneblomsten - Rosenrot
Bernt Arntsen

Hva skjer?

januar 2019
mationtofr
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Kommende hendelser

Kontaktinformasjon

Rødøy kommune
Rødøy rådhus
8185 VÅGAHOLMEN
Telefon
: 75 09 80 00 (09.00-15.00)

Faks
: 75 09 80 01
Org.nr.
: 945 717 173
Mva.nr.
: NO945717173MVA
Kommunenr.
: 1836
Åpningstid
: kl.08.00 -15.30

Sikker innsending

Sikker innsending til kommunen Sikker innsending til kommunen

Bredbånd og mobiltelefoni, informasjonsside

Bredbånd Bredbånd og mobiltelefoni, informasjonsside

Rødøy det gode liv

Rødøy det gode liv Rødøy det gode liv

Kommunekart

Polarsirkelportalen Polarsirkelportalen

Kommunereform

Bedre kommune Kommunereform informasjonsside

Personvern

Personvern

Offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy, del av gnr. 74 bnr. 4 på Rødøy i Rødøy kommune

Plan- og jordstyret i Rødøy har i møte den 12.12.2019 under sak 032/2018 vedtatt at forslag til Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy skal legges ut til offentlig ettersyn i 45 dager iht. Plan- og bygningslovens § 12-10. 

Planforslaget omfatter et område på ca. 183 daa på del av gnr. 74 bnr. 4 på Rødøy i Rødøy kommune. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for etablering av et landbasert oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøy.

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige, og sendes:
Rødøy kommune, Teknisk etat, 8185 Vågaholmen, innen  04.02.2019.

Spørsmål kan rettes til Rødøy kommune, Teknisk etat, tlf. 7509 8032, eller pr. mail: teknisk.etat@rodoy.kommune.no

Skriv fra Teknisk etat, datert 14.12.2018 (PDF, 769 kB)
Adresseliste, datert 14.12.2018 (PDF, 379 kB)
Plan- og jordstyret; utskrift av møtebok sak 032/2018 (PDF, 246 kB)
Plan- og jordstyret; saksfremlegg sak 032/2018 (PDF, 850 kB)
Boarch Arkitekt A/S; skriv av 06.11.18 (PDF, 94 kB)
Sjekkliste for reguleringsplan (PDF, 93 kB)
Reguleringsplankart - På Bunn, 25.10.18 (PDF, 744 kB)
Reguleringsplankart - På Grunn, 25.10.18 (PDF, 746 kB)
Planbestemmelser, Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy, 26.10.18 (PDF, 177 kB)
Planbeskrivelse, Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy, 05.11.18 (PDF, 5 MB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse, 12.09.18 (PDF, 133 kB)
Planprogram, Detaljreguleringsplan Lille Indre Rodøy, 04.04.18 (PDF, 14 MB)
Nordland Fylkeskommune, befaringsrapport Lille Indre Rodøy, 23.08.18 (PDF, 888 kB)
Akvaplan Niva; forundersøkelse med B-metodikk, 19.10.18 (PDF, 2 MB)
Akvaplan Niva; konsekvensutredning for sjøfugl og strandsone, 17.08.18 (PDF, 4 MB)