Besøk oss på facebook

Facebook Facebook

Galleri

Sperstad i Værangfjorden
Sperstad i Værangfjorden

Hva skjer?

desember 2018
mationtofr
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Kontaktinformasjon

Ordføreren i Rødøy
Rødøy rådhus, Vågaholmen
8185 Vågaholmen
E-post : ordforer@rodoy.kommune.no
Telefon
: 75 09 80 02

Mobil
: 416 23 880

Sikker innsending

Sikker innsending til kommunen Sikker innsending til kommunen

Bredbånd og mobiltelefoni, informasjonsside

Bredbånd Bredbånd og mobiltelefoni, informasjonsside

Rødøy det gode liv

Rødøy det gode liv Rødøy det gode liv

Kommunekart

Polarsirkelportalen Polarsirkelportalen

Kommunereform

Bedre kommune Kommunereform informasjonsside

Personvern

Personvern

Kommunereform - informasjonsside

Velkommen til Rødøy kommunes nettsted om kommunereformen. Her vil vi orientere om reformen generelt, og om arbeidet som pågår i Rødøy spesielt.

UTREDNINGSALTERNATIVER

Kommunestyret har vedtatt å utrede følgende alternativer. 

- Ny kommune i Salten (Bodø, Gildeskål, Saltdal, Steigen, Røst)
- Ny kommune på Nord-Helgeland (Rana, Nesna, Hemnes, Lurøy og Træna) 
- Bestå som egen kommune

Flere har vært diskutert underveis, men er forkastet. Retningsvalget ble gjort av kommunestyret desember 2015, og en jobbet så videre med alternativet ny kommune i Salten; nye Bodø kommune. 

PROSESS

Utredningene som ble presentert i oktober 2015 gir faktagrunnlaget og skulle gi et godt beslutningsgrunnlag. De sier si noe om befolkningsutvikling, økonomiske forhold, hvordan tjenester skal utføres, hvordan nærings- og samfunnsutvikling kan skje og hvordan de demokratiske prosessene kan ivaretas i en ny kommune.

Kommunestyret gjorde i desember 2015 gjort sitt retningsvalg. Det ble besluttet å gå videre med alternativet Salten sammen med Bodø og omkringliggende kommuner. Det ble også bestemt å utrede eventuelle grensejusteringer som følge av dette retningsvalget. 

Felles intensjonsgrunnlag for samarbeidende kommuner i ytre Salten ble lagt frem for politisk behandling i februar 2016. Intensjonsavtale og politisk plattform for nye Bodø kommune mellom kommunene Bodø, Gildeskål, Røst, Saltdal, Steigen, Værøy og Rødøy ble signert i mai 2016.

Basert på intensjonsgsrunnlag, intensjonsavtale og politisk plattform for nye Bodø kommuen ble befolkningen hørt i en opinionsundersøkelse. 

I juni 2016 vedtok kommunestyret tat Rødøy kommune skal bestå som egen kommune, med dagens grenser.

Høsten 2016 skal fylkesmennene oppsummere prosessene og gi sin tilrådning til Stortinget. Stortinget behandler kommunereformen endelig våren 2017.

AKTUELT OM KOMMUNEREFORMEN

Regjeringens temaside - Kommunereform.no
Nøkkeltall og utviklingstrekk for nye kommuner - Nykommune.no
Fylkesmannen i Nordland - Temaside om kommunereform
Salten regionråd/BDO - Mulighetsstudier for Salten
Norsk senter for bygdeforskning - Øykommuner uten landfast forbindelse
NIVI-analyse - Kommunereform på Røst, utfordringer og veivalg
NIVI-analyse - Interkommunalt samarbeid i Nordland

TEMASIDER

Det er også etablert temasider for de utredningsprosjektene Rødøy kommune har deltatt i:

Salten
Nord-Helgeland

Referater fra møter, fremdriftsplaner og annen dokumentasjon finnes på disse sidene.

AKTIVITETSLOGG

Sentrale dokumenter og hendelser legges ut fortløpende. Flere detaljer og referat fra møter i utredningsgruppene finnes på de enkelte temasidene. Ta gjerne kontakt på postmottak@rodoy.kommune.no om du har noen spørsmål eller innspill!

Aktiviteter kommunereform
DatoProsjektDokumenter
07.03.18Forslag om grensejustering - kommunegrensen mellom Rødøy og Lurøy kommunerK-sak 2/18
29.09.16Fylkesmannen i Nordlands tilråding i kommunereformenDokumenter
27.09.16Kommunereform: Konsekvenser av vedtakVedtak K-sak 62/16
27.09.16Kommunereform: Konsekvenser av vedtakK-sak 62/16 (PDF, 173 kB)
23.06.16Kommunereform: alternativ nye Bodø kommune eller bestå som egen kommuneVedtak, K-sak 42/16 (PDF, 10 MB)
23.06.16Kommunereform: involvering og høringVedtak, K-sak 41/16 (PDF, 2 MB)
10.06.16OpinionsundersøkelsenRapport (PDF, 796 kB)
23.05.16Informasjonsmøter: intensjonsavtale og politisk plattformPresentasjon (PDF, 752 kB)
10.05.16Kommunesammenslutning Røst-Bodø og opprettelse av Røst lokalstyre (vedlegg til politisk plattform nye Bodø kommune)Nivi rapport (PDF, 827 kB)
10.05.16ForhandlingsutvalgeneIntensjonsavtale (PDF, 66 kB)
Politisk plattform (PDF, 2 MB)
12.04.16Fylkesmannen i Nordland: møte om grensejusteringer (blant andre Rødøy, Meløy og Lurøy kommuner)Presentasjon Statens kartverk (PDF, 2 MB)
Presentasjon FMNO (PDF, 193 kB)
08.04.16Ytre Salten, 2. møte forhandlingsutvalgenePressemelding
15.03.16Ytre Salten, 1. møte forhandlingsutvalgenePressemelding
29.02.16Kommunereform: intensjonsgrunnlag Ytre SaltenVedtak K-sak 07/16 (PDF, 38 kB)
29.02.16Forslag til nytt inntektssystem for kommunene: HøringVedtak K-sak 02/16 (PDF, 65 kB)
08.02.16Kommunereform: intensjonsgrunnlag Ytre SaltenIntensjonsgrunnlag (PDF, 4 MB)
Saksdokument F-sak 10/16 (PDF, 532 kB)
28.01.16Møte mellom Meløy, Gildeskål og Rødøy formannskapArtikkel
21.01.16Møte med lokalutvalgene om grensejusteringerPresentasjon (PDF, 164 kB)
Kart boliger og bosetting (PDF, 386 kB)
16.12.15KMD: formelle rammer i byggingen av nye kommunerVeileder, del 1
15.12.15Kommunereform: RetningsvalgHovedutskrift (PDF, 421 kB)
15.12.15Kommunereform: RetningsvalgPresentasjon, status (PDF, 605 kB)
15.12.15Kommunereform: RetningsvalgSaksdokument K-sak 76/15 (PDF, 2 MB)
28.10.15KMD: Videre arbeid med kommunereformenBrev (PDF, 140 kB)
01.10.15Kommunestyrets behandling (se sak 57-60/15)Hovedutskrift (PDF, 267 kB)
26.09.15Beslutning om hvordan befolkningen skal høresSaksdokument K-sak 60/15 (PDF, 4 MB)
25.09.15Vurdering av alternativet å bestå som egen kommuneSaksdokument K-sak 59/15 (PDF, 2 MB)
24.09.15Presentasjon av faktagrunnlag SaltenSaksdokument K-sak 58/15 (PDF, 10 MB)
Presentasjon Salten (PDF, 2 MB)
23.09.15Presentasjon av faktagrunnlag Nord-HelgelandSaksdokument K-sak 57/15 (PDF, 8 MB)
Presentasjon Nord-Helgeland (PDF, 4 MB)
09.09.15Fylkesmannen i NordlandStatus kommunereformen
22.06.15Kommunestyret - vedtak om fremdriftsplan og utredningsalternativKommunestyrets vedtak (PDF, 332 kB)
22.06.15Kommunestyret - status kommunestrukturPresentasjon (PDF, 2 MB)
04.06.15Salten med flere inviterte kommuner - møteReferat og presentasjoner
02.06.15Lansering nettsted Nord-Helgeland utredningsalternativNordHelgeland nettside
27.04.15ArbeidsgruppenDiskusjonsgrunnlag (PDF, 114 kB)
16.04.15Møte mellom Bodø og Rødøy kommunerReferat (PDF, 165 kB)
April 15Lokalutvalgene: spørreundersøkelseOppsummering (PDF, 284 kB)
13.04.15Møte mellom Meløy og Rødøy formannskapArtikkel Meløy
12.03.15Nord-HelgelandProsjektplan utredning (PDF, 206 kB)
09.03.15LokalutvalgeneSpørreundersøkelse (PDF, 244 kB)
09.03.15LokalutvalgenePresentasjon (PDF, 171 kB)
09.02.15ArbeidsgruppenDiskusjonsgrunnlag m/konklusjoner (PDF, 175 kB)
17.12.14Kommunestyret 63/2014 kommunereform: oppstartHovedutskrift (PDF, 483 kB)
17.12.14Kommunestyret 63/2014 kommunereform: oppstartSaksutredning (PDF, 510 kB)
23.10.14FormannskapetDiskusjonsgrunnlag (PDF, 208 kB)
Høst 14Møte fagetater, rådsmøter og folkemøterPresentasjon (PDF, 93 kB)
Høst 14Oppstartsmøter regionrådene i Helgeland, Indre Helgeland og SaltenFylkesmannens presentasjon (PDF, 2 MB)
04.09.14Fylkesmannen i NordlandOppstartskonferansen