Besøk oss på facebook

Facebook Facebook

Galleri

Fotograf: Solfrid Lorentsen
Stille på Tjongsfjorden
Solfrid Lorentsen

Hva skjer?

september 2022
man.tir.ons.tor.fre.lør.søn.
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Kontaktinformasjon

Ordføreren i Rødøy
Rødøy rådhus Vågaveien 100
8185 Vågaholmen
E-post : inger.monsen@rodoy.kommune.no
Telefon
: 75 09 80 02

Mobil
: 416 23 880

Sikker innsending

Sikker innsending til kommunen Sikker innsending til kommunen

Pågående planprosesser

Kommuneplanarbeid Kommuneplanarbeid

Rødøy det gode liv

Rødøy det gode liv Rødøy det gode liv

Kommunekart

Polarsirkelportalen Polarsirkelportalen

Personvern

Personvern

Kommunestyremøte 21. juni 2022

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus tirsdag 21. juni 2022 kl. 11.00: 

Sak 031/2022:  Orienteringer
                          - Skriftlig rapportering på prioriterte investeringsprosjekter (PDF, 373 kB)
                          - Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN/KOAN)
                                  - Årsmelding 2021 (PDF, 2 MB)
                                  - Handlingsplan 2022 (PDF, 232 kB) 
                         - Møteprotokoll Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, 15. juni 2022 (PDF, 4 MB)

Sak 032/2022:  Tilstandsrapport for grunnskolen i Rødøy 2022 (PDF, 828 kB)

Sak 033/2022:  Årsrapport og årsregnskap 2021 (PDF, 9 MB)
                         - Tillegg, Revisjonsrapport 2021 (PDF, 331 kB)
                         - Tillegg, Uavhengig revisors beretning (PDF, 341 kB)
                         - Tillegg, Kontrollutvalgets uttalelse (PDF, 348 kB)
                         - Tillegg, Notat til årsrapporten, "Personal og likestilling" (PDF, 211 kB)

Sak 034/2022:  Tertialrapport 1/2022 med budsjettregulering (PDF, 9 MB)

Sak 035/2022:  Budsjettnotat for 2023 (PDF, 13 MB)

Sak 036/2022:  Søknad om kompetansemidler i Rødøy produkter (PDF, 508 kB)
                         - Tillegg, Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 678 kB)

Sak 037/2022:  Avtale mellom Rødøy og Lurøy kommuner om brann- og redningsberedskap - godkjenning (PDF, 5 MB)
                         - Tillegg, Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 678 kB)

Sak 038/2022:  Organic Seafarm AS; Søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk, "Svinvær Sør" - høringsuttalelse (PDF, 14 MB)

Sak 039/2022:  Gadus Havbruk AS; Søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk, "Osan" - høringsuttalelse (PDF, 17 MB)

Sak 040/2022:  Driftsavtale skolemuseum på Gjerøy (PDF, 286 kB)

Sak 041/2022:  Storselsøy lokalforening - søknad om å få disponere kjellerlokalet i Gammelskolen på Storselsøy til gammelt skoleutstyr (PDF, 318 kB)

 

Tilleggssaker:

Sak 042/2022:  Revidering av kommuneplanens arealdel i Rødøy - egengodkjenning (PDF, 2 MB)
                           Vedlegg:
                           - Innkomne merknader, 12. stk (PDF, 5 MB)
                           - Teknisk etat; skriv av 08.04.22 (PDF, 174 kB)
                           - Planbeskrivelse datert 22.03.2022 (PDF, 2 MB)
                           - Planbestemmelser datert 22.03.2022 (PDF, 2 MB)
                           - Konsekvensutredning  datert 22.03.2022 (PDF, 5 MB)
                           - ROS KPA Rødøy datert 22.03.2022 (PDF, 5 MB)
                           - Plankart uten høydekoter, datert 21.3.2022
                           - Temakart - arealregnskap
                           - Temakart – funksjonell strandsone
                           - Temakart - kulturminner og kulturmiljø
                           - Temakart – naturfare
                           - H-2_14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven (PDF, 149 kB)


Sak 044/2022:  Administrativt vertskommunesamarbeid mellom Lurøy og Rødøy om barnehagetilbud (PDF, 642 kB)

Sak 045/2022:  Adkomst til møteplass for ambulanse- og redningshelikopter (PDF, 178 kB)

Sak 046/2022:  Rødøyprosjektet II, videreføring (PDF, 299 kB)

Sak 047/2022:  Salg av eldrebolig Jektvik

Sak 048/2022:  Notat. Rødøy Produkter – vurdering omkring bygningsmasse på adresse Jektvikveien 202 i forhold til mulighet for påbygging/ombygging, med utgangspunkt i eksisterende tilstandsrapport fra 2018 (PDF, 5 MB)

Sak 049/2022:  Godkjenning av avtale med HAF IKS om oppgradering og drift av eksisterende  gjenbruksstasjon  (PDF, 19 MB)