Besøk oss på facebook

Facebook Facebook

Galleri

Hurtigruta Trollfjord på Rødøyfjorden
Hurtigruta Trollfjord på Rødøyfjorden

Hva skjer?

mai 2017
mationtofr
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Kommende hendelser

Kontaktinformasjon

Rødøy kommune
Rødøy rådhus
8185 VÅGAHOLMEN
Telefon
: 75 09 80 00 (09.00-15.00)

Faks
: 75 09 80 01
Org.nr.
: 945 717 173
Mva.nr.
: NO945717173MVA
Kommunenr.
: 1836
Åpningstid
: kl.08.00 -15.30

Rødøy det gode liv

Rødøy det gode liv Rødøy det gode liv

Bredbånd og mobiltelefoni, informasjonsside

Bredbånd Bredbånd og mobiltelefoni, informasjonsside

Kommunekart

Polarsirkelportalen Polarsirkelportalen

Kommunereform

Bedre kommune Kommunereform informasjonsside

Varsel om oppstart av arbeide med reguleringsplan for et område på gnr. 34 i Jektvik

Kommunestyret i Rødøy har i møte den 9.11.2016 under sak 070/2016 vedtatt at det skal startes opp arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan (detaljregulering) for et område på gnr. 34 i Jektvik, Rødøy kommune. Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det herved om det igangsatte reguleringsarbeidet.

Rødøy kommune er initiativtaker til planarbeidet, og arbeidet med å utarbeide reguleringsplanen blir koordinert av Rødøy kommune v/Teknisk etat, og det leies inn kvalifisert firma til å utarbeide plandokumenter etc. 
Formålet med planarbeidet er utvidelse av eksisterende boligområde i Jektvik, slik at kommunen skal kunne være i stand til å tilby byggeklare boligtomter i området.

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet må være skriftlige, og sendes: Rødøy kommune, Teknisk etat, 8185 Vågaholmen, evt. e-post: teknisk.etat@rodoy.kommune.no, innen 26.5.2017.

Lenker:
Skriv fra Teknisk etat av 28.4.2017 (PDF, 279 kB)
Adresseliste (PDF, 50 kB)
Oversiktskart/ortofoto, Jektvik, M = 1:7500, datert 22.9.2016 (PDF, 159 kB)
Oversiktskart/ortofoto, boligområde Jektvik, M = 1:2500, datert 16.9.2016 (PDF, 160 kB)
Detaljplan/ortofoto, veg til boligområde Jektvik, M = 1:500, datert 22.9.2016 (PDF, 125 kB)
Utsnitt av kommunedelplan for Jektvik, M = 1:7000 (PDF, 188 kB)
Sjekkliste for risiko og sårbarhet, Reguleringsplan for boligområde Jektvik, datert 27.4.2017 (PDF, 272 kB)
Rambøll A/S; datarapport fra grunnundersøkelser, datert 6.8.2015  (PDF, 2 MB)
Rambøll A/S; notat - veg Jektvik - geoteknisk vurdering for reguleringsplan, datert 30.9.2015 (PDF, 998 kB)
Lengdeprofil for veg til boligområde Jektvik, datert 21.9.2016 (PDF, 167 kB)