OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Endringer i brukerbetalinger år 2023

Rødøy kommunestyret vedtok i møte 16. desember 2022, sak 083/2022, endringer i brukerbetalinger fra år 2023.

Her er endringene:

 • Brukerbetaling til landbruk økes med 3,7 %.
 • Satsene i betalingsregulativet for behandling av bygge-, plan-, fradelings- og oppmålingssaker økes med 8,7 %.
 • Satsene i regulativet for utleie av kommunalt maskinutstyr økes med 3 %.
 • Satsene i regulativet for vannforsyning økes med 22 %.
 • Satsene i regulativet for avløp økes med 6,4 %.
 • Satsene for brøyting av privat veg/parkeringsplass økes med 20 %.
 • Satsene for feiing/tilsyn av fyringsanlegg økes med 3,2 %.
 • Purregebyr på kommunale krav følger maksbeløp i forskrift til inkassoloven.
 • Husleie i kommunale leiegårder reguleres i forhold til endringen i konsumprisindeksen i henhold til leieavtaler.
 • Egenandel hjemmehjelp/praktisk bistand
  Egenandel per måned for husholdninger med inntekt under 2 G følger maksimalbeløpet gitt i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, for tiden kr. 220 pr. måned.
  Kommunalt fastsatte satser:
  Pris kr. pr. måned 2022 2023
  Inntekt 2-3 G 912 980
  Inntekt 3-4 G 1.332 1.432
  Inntekt 4-5 G 1.660 1.785
  Inntekt over 5 G 1.998 2.137
 • Kostpenger i omsorgstjenesten:
    2022 2023
  Middag 88 95
  Frokost/kvelds 46 50
  Abonnement full kost pr. måned 4.841 5.253
  Reduksjon full kost ved fravær pr. uke 1.210 1.313
 • Trygghetsalarm:  
    2022 2023
  Drift pr. måned 232 249
  Installering 516 555
 • Korttidsopphold i institusjon følger Helse- og omsorgsdepartementets årlige regulering. Satsene finnes i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Foreldrebetaling i barnehagen
  Dagsats: kr. 200
  Øvrige satser følger maksimalgrense for foreldrebetalingen, ifølge forskrift til barnehageloven. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.
 • Satsene for kost i barnehagen per måned settes til selvkost slik:
  År 2022 2023
  En dag 25 26
  Inntil 16 timer/uke 206 212
  Inntil 24 timer/uke 318 326
  Inntil 32 timer/uke 430 441
  Full plass 523 536
 • Satsene for foreldrebetaling i SFO per måned økes slik:
  År 2022 2023
  1-10 timer/uke 1.370 1.405
  Over 10 timer/uke 1.600 1.640
  Helårs SFO 2.775 2.845
 • Semesteravgiften i musikk- og kulturskolen økes slik, gjeldende fra august 2023: 
  År 2022 2023
  Instrumentalundervisning 1.025 1.051
  Lydstudio/notelære 1.025 1.051
  Gruppeundervisning/drama/kor 840 861
  Instrumentleie 615 631

Se også særutskrift k.sak 083/2022 (PDF, 329 kB) hvor blant annet endringer i satser for skattøre og eiendomsskatt kommer frem. 

Til toppen