Folkehelseuka 2024

07.-15. september går Folkehelseuka 2024 av stabelen og Rødøy kommune ønsker å invitere ALLE: Lag og foreninger, skoler, barnehager, sykehjem, bedrifter, innflyttere, innbyggere, eldre og unge til å bidra i markeringen.

Folkehelseuka skal bidra til å sette ekstra fokus på folkehelse og synliggjøre det frivillige arbeidet som skaper de gode tilbudene og aktivitetene vi har i kommunen. Alle tiltak som setter aktivitet, sosialt samvær, friluftsopplevelser og/ eller sunt kosthold på agendaen medvirker til økt folkehelse.

Dere kan bidra ved å melde inn små, enkle tiltak og aktiviteter som dere har lyst å arrangere denne uken. Det kan være enkeltstående arrangementer, eller det kan være de faste aktivitetene som lag og foreninger allerede arrangerer.

Eksempel på aktiviteter kan være fellesturer, strikkekafé, dans, matlaging, kurs/foredrag, trening, små konserter, konkurranser, sosialt samvær m.m.

Alle som ønsker å bidra til å markere Folkehelseuka 2024 oppfordres til å melde inn tiltak til oss innen 31. august. Det vil bli laget et felles program for hele kommunen, der aktivitetene markedsføres og distribueres via ulike kanaler.

 La oss lage ei fantastisk uke, med ulike aktiviteter for store og små!

 

For innmelding av aktiviteter/tiltak, send e-post til:

Koordinator for folkehelse og kultur, Ann Karin Arntsen

ann.karin.arntsen@rodoy.kommune.no

 

Idébank, materiell og logo finner dere her.

Ann Karin Arntsen
Koordinator for folkehelse og kultur
Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 09 80 08