Høring av søknad om ny transformatorstasjon på Øresvik og ny 33 kV kraftledning fra Øresvik til Lovund

Arva AS har søkt om anleggskonsesjon for ny Øresvik transformatorstasjon og en ny forbindelse mellom Øresvik og Lovund. 

NVE har mottatt søknad fra Arva om ny Øresvik transformatorstasjon og en ny 33 kV kraftledning fra Øresvik i Rødøy kommune til Lovund i Lurøy kommune i Nordland. Den planlagte kraftledningen er totalt ca. 41 km lang, hvorav ca. 1,3 km som luftledning og ca. 1,4 km som jordkabel fra Øresvik transformatorstasjon til Kvina og ca. 38,3 km sjøkabel fra Kvina til Lovund. Arva søker også om utvidelse av eksisterende transformatorstasjon på Lovund, ved at det skal bygges en ny transformatorcelle.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter:

  • via skjema for uttalelser
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202212505 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
  • via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Høringsuttalelse kan sendes til NVE innen 30. juni 2023.