Høring - Drift av fergesambandet 18-412 Rødøybassenget 

I forbindelse med anbudsutlysning av fergesambandet i Rødøybassenget gjennomføres det høring av rutetilbudet.

Høringen tar høyde for etablering av den nye fergekaien på Tonnes. Utgangspunktet for høringen er dagens fergesamband 18–412 Nordnesøy – Storselsøy – Selsøyvik – Gjerøy – Rødøy – Jektvik (– Kilboghamn). 

Høringsbrev fra Nordland fylkeskommune, av 16. mai 2023 (PDF, 399 kB)

Kommunen ber om at lokalforeningene/grendelagene samler innspill fra den enkelte krets og sender sine høringsinnspill til kommunen seinest innen 25. juni 2023, slik at formannskapet har tid til å behandle innspillene og sende samlet høringsinnspill inn til Nordland fylkeskommune innen høringsfrist 3. juli.

Eventuelle innspill sendes til postmottak@rodoy.kommune.no eller Rødøy kommune, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen innen 25. juni 2023.