Høring – Lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund, Rødøy kommune

Forslag til lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund, Rødøy kommune sendes ut på offentlig høring. 
Høringsfrist 30. september 2023

Teknisk utvalg i Rødøy kommune behandlet i sitt møte 05. april 2022 utkast til lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund som sak 010/2022. Utvalget vedtok å legge forslaget til forskrift ut på høring. Frist for å sende høringssvar 30. september 2023. Etter endt høring vil et endelig forslag til forskrift bli behandlet og vedtatt av kommunestyret i Rødøy kommune.

Relevante dokumenter til saken:

  1. TU-sak 010/2022 Vurdering av eventuell utvidet båndtvang i Rødøy (PDF, 209 kB)
  2. Protokollutdrag TU sak 010/2022 Vurdering av eventuell utvidet båndtvang i Rødøy. (PDF, 141 kB)
  3. Utkast - Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Rødøy kommune (PDF, 54 kB)

Send inn høringssvar

  • Høringen er åpen for alle
  • Høringsfrist er 30. september 2023

Høringssvar sendes til:

E-post: postmottak@rodoy.kommune.no
Brev: Rødøy kommune, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen.