Konstituering av nytt kommunestyre

31. oktober ble det konstituert nytt kommunestyre i Rødøy for perioden 2023-2027. Inger Monsen ble gjenvalgt til ordfører, og Sara Lorentzen ble valgt til varaordfører. De to får med seg Kjell Setvik, Siv Tove Hansen og Frank Kristiansen Heimdal i formannskapet.

Rødøy kommunestyret 2023-2027

Vi ønsker alle lykke til i vervene som folkevalgte.