Offentlig ettersyn: Forslag til planstrategi 2024-2028

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 utarbeider Rødøy kommune nå planstrategi for perioden 2024-2028.  Rødøy formannskap vedtok den 11. juni 2024, sak 52/2024, å legge forslag ut til offentlig ettersyn. Forslag til planstrategi skal legges ut i minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Eventuelle merknader skal sendes postmottak@rodoy.komune.no  eller Rødøy kommune, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen.
Frist: 17. juli 2024