Oppfriskningsdose til aldersgruppen 75 år og eldre

FHI har i brev til kommuner, helseforetak og statsforvaltere, datert 16. mars 2023, kommet med anbefaling om ny oppfriskningsdose til aldersgruppen 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.

En ny dose vil særlig være aktuelt for de som ikke har gjennomgått covid-sykdom og for de som har en eller flere underliggende risikofaktorer.

Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

Det vil komme en ny oppfriskningsdose til høsten, samtidig med influensavaksineringen. Av den grunn ønsker FHI at vaksineringen nå med 5. dose bør gjøres i løpet av april, slik at det går 6 måneder til høstens oppfriskningsdose i oktober.

Minimumsintervallet er 3 måneder mellom 4. og 5. dose. Det gjør det enklere å tilpasse intervallet mot høsten.

 

Ta kontakt med legekontoret for bestilling av time for vaksinering. Vi kan nås på 750 98850.