Rødøy kommune skal bli en demensvennlig kommune

Kommunestyret i Rødøy vedtok i februarmøtet at kommunen skal bli en demensvennlig kommune. Tirsdag 15. mai signerte kommunen samarbeidsavtalen med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Signering avtale demensvennlig samfunn - Klikk for stort bildeSignering avtale demensvennlig samfunn, Per-Olaf Fure, daglig leder fylkeskontoret for Nordland, Troms og Finnmark, Inger Monsen, ordfører Rødøy kommune Rødøy kommune

Avtalen går ut på at kommunen skal arbeide for å bli et demensvennlig samfunn. Det handler om å inkludere personer med demens og deres pårørende. 

Et slikt samfunn gjør det enklere og tryggere for personer med demens å mestre hverdagslige aktiviteter. Personer med demens blir mer selvhjulpne og kan leve aktive liv lengst mulig.

Ved å bli møtt med respekt og forståelse, vil personer med demens og deres pårørende oppleve trygghet, frihet og verdighet. 

Kommunen arrangerer kurs der kursdeltakerne lærer hvordan møte personer med demens.

Ved gjennomført kurs, får bedrifter i kommunen et klistremerke, som skal settes opp på et godt synlig sted, som viser at ansatte har kunnskap om personer med demens.