Sentralbord i Rødøy kommune: Redusert åpningstid i sommer

Vi har redusert åpningstid på sentralbordet i sommer.  Åpningstiden i perioden fra 14. juni til 30. august  vil være mellom kl. 10.00 og 14.00.

Rådhuset er fortsatt åpent for besøkende mellom klokken 09.00 og 15.00.

På grunn av ferieavvikling anbefales det at besøkende gjør avtale på forhånd.  
Kontaktinformasjon til saksbehandlere finnes på våre nettsider.  De kan kontaktes direkte også utenom sentralbordets åpningstid.