OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Søknad om permanent dispensasjon fra bestemmelsen i kommuneplanens arealdel - Lyngvær

Rødøy kommune legger søknad fra Mowi om permanent dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved Lyngvær  ut på høring. 

Rødøy kommunestyre gav i 2017 (sak 078/2017 jfr. vedlegg) Mowi midlertidig dispensasjon for en periode på 5 år fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for de fortøyningene som strakk seg inn i LNF-v området. Mowi søker nå hjemmel i PBL §19.2 primært om en permanent dispensasjon; alternativt en dispensasjon på minimum 10 år.

Eventuelle merknader/kommentarer til søknaden må være skriftlige, og sendes til: Rødøy kommune, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen, eventuelt til postmottak@rodoy.kommune.no innen 01. april 2023.

  1. Søknad om dispensasjon fra Rødøy kommunes arealplan (PDF, 791 kB)
  2. K.sak 078/2017 Marine Harvest Norge AS: Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanens arealdel i forbindelse med planer om etablering av akvakultur/lakseoppdrett ved Lyngvar (PDF, 2 MB)
  3. Særutskrift k.sak 078/2017 (PDF, 739 kB)
  4. K.sak 014/2021 Mowi ASA, søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks og ørret, Lyngvær (PDF, 2 MB)
  5. K.sak 014/2021 Vedlegg 1 - Søknad (PDF, 18 MB)
  6. Særutskrift k.sak 014/2021 Mowi ASA, søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks og ørret, Lyngvær - høringsuttalelse (PDF, 802 kB)
Til toppen