Planer

Kommunal planstrategi 2020-2024 (PDF, 2 MB)

Avfallsplan

Boligpolitisk plan 2015-2018, Få ballen til å rulle (PDF, 4 MB)

Energi- og klimaplan (PDF, 937 kB)

Handlingsplan for psykisk helsevern (PDF, 285 kB)

Kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2020-2023 (PDF, 2 MB)

Prioritert handlingsprogram 2020-2023 - idrett og friluftsliv (PDF, 224 kB)

Kystsoneplan (PDF, 380 kB)

Smittevernplan (PDF, 165 kB)

Strategiplan ved havbruk Salten 2017-2027 (PDF, 5 MB)

Trafikksikkerhetsplan (PDF, 859 kB)

Strategi reiseliv Salten 2017-2027 (PDF, 4 MB)

Eierskapsmelding (PDF, 3 MB)

Kommunedelplan for kulturminner i Rødøy 2021-2031 (PDF, 9 MB)