Innsendte listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Innsendte listeforslag legges ut til offentlig ettersyn.

Listeforslag må være mottatt av kommunen innen 31. mars kl. 12.00.

Innen 1. juni skal valgstyret avgjøre om de innleverte listeforslagene kan godkjennes. Først etter valgstyrets behandling er listene endelige.

Følgende listeforslag er innlevert til kommunestyrevalget 2023 i Rødøy kommune: