NAV Rødøy

NAV Rødøy holder til på Rødøy rådhus, Vågaholmen.

Publikumsmottaket er åpent onsdag i partallsuker fra kl. 12.00-14.00 for henvendelser uten forhåndsavtaleavtale.

Forhåndsavtalte møter kan foregå alle dager.

Vår hovedoppgave er å hjelpe den enkelte med arbeid, økonomi og velferdsspørsmål gjennom ulike tiltak og stønader. Tjenesten er todelt, med kommunale og statlige oppgaver.
 

Det er 1 100% kommunal fagleder og 1 60 % statlig veileder ved kontoret.

Statlige oppgaver betjenes for tiden fra NAV Meløy med 2 kontordager pr uke i Rødøy.

Postadresse: NAV Rødøy, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen
 

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:
Tjeneste: Telefonnummer Telefonnummer
Telefon NAV Kontaktsenter 55 55 33 33
Rekrutteringstelefon for arbeidsgivere i Sør-Salten 400 17 405
NAV Arbeidsgivertelefon 55 55 33 36
Ungdomsteamet 401 05 665 458 67 181
NAV Pensjon: 55 55 33 34


Eller: Kontakt oss - nav.no