Husbankens låne- og tilskuddordninger

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Les mer om bostøtte, beregn eller søk her:

Husbanken - bostøtte

Det er kommunen som registrerer søknader og har all kontakt med søkere. Har du spørsmål? Ta kontakt med NAV Rødøy på telefon 412 76 049.

Startlån og tilskudd fra kommunen

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

Husbanken - startlån

Du kan søke elektronisk her Husbanken (difi.no), eller kontakte kommunen om hjelp til å søke.