Økonomisk stønad

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan få hvis du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv.

Det er bare ett elektronisk søknadsskjema hvor du selv beskriver hva du ønsker å søke om økonomisk støtte til:

Økonomisk sosialhjelp
 

Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du laste ned utskriftsvennlig pdf-fil her:
•    Søknad om økonomisk sosialhjelp (PDF, 213 kB)
•    Vedlegg om barn - til søknad om økonomisk sosialhjelp (PDF, 101 kB)

Du kan også få tilsendt eller hente søknadsskjema på rådhuset i Vågaholmen.
 

Alle søknader behandles individuelt, men kommunen følger Rundskriv A-5/2022 Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2023 - regjeringen.no
 

Les mer på NAV sine hjemmesider