Statlige tjenester i NAV

NAV.no finner du mer informasjon om ting NAV kan hjelpe deg med:

  • arbeid
  • helse og sykdom
  • familie og barn
  • pensjon
  • sosiale tjenester og veiledning
  • hjelpemidler og tilrettelegging

Ungdomsteamet

Felles ungdomsteam for Rødøy, Meløy og Gildeskål følger opp de fleste unge mellom 18-30 år. Vi er de første du møter når du henvender deg til NAV. Dersom du ikke skal følges opp av oss, vil vi alltid henvise deg til rett veileder.

Vi kartlegger din situasjon og lager en plan sammen med deg. I tillegg veileder vi om økonomi og andre rettigheter du kan ha.

Vårt mål er å hjelpe ungdom ut i jobb, utdanning eller annen aktivitet.

Telefon: 401 05 665 eller 458 67 181. Send SMS så kontakter vi deg så snart vi kan.