OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Økonomisk sosialhjelp

Sosialhjelp er en rettighet når råd, veiledning og alt annet er prøvd. Det skal ytes økonomisk stønad til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeidsinntekt og/eller andre inntekter, f.eks. trygdeytelser.

Rådgivning og stønad skal ta sikte på å gjøre deg selvhjulpen.

Søknad om økonomisk sosialhjelp framsettes elektronisk på https://www.nav.no/sosialhjelp/slik-soker-du

På eget skjema med veileder som fås hos NAV Rødøy kan du fylle ut søknad. Det skal gis fullstendige opplysninger om inntekter, utgifter, formue og gjeld, som skal være dokumentert med kvitteringer, regninger og liknende. Du kan få hjelp med utfyllingen av søknaden.

Alle søknader behandles individuelt, men kommunen følger Rundskriv A-5/2022 Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2023 - regjeringen.no

Les mer på NAV sine hjemmesider

Til toppen