Kommuneblomst

Kommunestyret vedtok 20. juni 2011, i sak 043/2011, at Rosenrot skulle være kommuneblomst i Rødøy.

Kommuneblomst ble kåret etter innkomne forslag fra lokalutvalg og enkeltpersoner.

Se også: - k.sak 043/2011 (PDF, 552 kB)
               - særutskrift k.sak 043/2011 (PDF, 429 kB)