Kommunevåpen

 

Rødøy kommune fikk sitt våpen og flagg godkjent i statsråd den 12. februar 1988 og våpenet skulle være «i sølv en liggende rød løve». Dette skjedde etter at Riksantikvaren den 19. januar 1988 hadde lagt fram sitt foredrag med anbefaling av den valgte løsning som Rødøy kommunestyre den 30. april 1985 hadde vedtatt.
Motivet er hentet fra fjellformasjonen Rødøyløva. Rødfargen henspeiler på navnet Rødøy og rødfargen i fjellet. Bunnen skal være sølv både rent symbolsk (havet) og sett fra et kunstner-estetisk syn.
Det er tidligere lærer ved Rødøy skole, Olga Grimsmo Nilsen som har tegnet våpen og flagg.

Rødøyløva ser ut som en kollosal, gotisk sfinks og har gjennom alle tider har vært et særmerke i skipsleia. Når en seiler langs Nordlandsleia kan en se fjellet stige fram på lang avstand, både fra sør og nord.

Major Peter Schnitler skrev i 1745 om merkverdigheter på Helgeland og nevner Rødøyløva:
- «Dend Øe Rødøe, hvor hoved Kiercken ligger paa, præsenterer Sig paa dend væstere siide, Som en liggendes løve, og der for af de Søefarende kaldes dend Norske Løve;»

Reglement for bruken av kommunevåpenet