Lokalforeninger

Lokalforeningene erstatter tidligere kommunale lokalutvalg, og er kontaktpunkter i kretsene. Foreningene er valgt av og blant innbyggerne i den enkelte krets.

Rødøy kommunestyre vedtok i sak 086/2019 retningslinjer for samhandling mellom kommunen og lokalforeningene, og kriterier for tildeling av støtte (PDF, 58 kB)
For lokalforeningene: Søknad om støtte til lokalforeninger (PDF, 2 MB)

Her finner du kontaktinformasjon til lokalforeningene: