Bygge- og delingssaker

Her finner du nyttig informasjon for deg som skal bygge eller ha fradelt tomt etc. Byggesakskontoret har i oppgave å behandle byggesaker, samt å føre tilsyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Byggesaker, kontakt:
Direkte med saksbehandler Rolf J. Jørgensen på tlf. 75 09 80 34e-post


Saker som ikke krever søknad og tillatelse/tiltak som er unntatt byggesaksbehandling:

Byggesaksforskriften med veiledning


Aktuelle skjema for byggesaker finner du her:

Søknadsskjemaer for byggesak

Avtale om bygging inntil nabogrense (PDF, 192 kB)

Søknad om dispensasjonPlan- og delingssaker, kontakt:
Teknisk etat på tlf. 75 09 80 34e-post


Aktuelle skjema for delings- og oppmålingssaker finner du her:

Informasjon om saksgang i fradelingssaker (PDF, 49 kB)

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling (PDF, 2 MB)

Pbl 12 - Nabovarsel (PDF, 115 kB)

Pbl 13 - Dokumentasjon av nabovarsling (PDF, 165 kB)

Søknad om dispensasjon (PDF, 181 kB)


Aktuelt regelverk: Plan- og bygningsloven med forskrifter og veiledninger


Tips og råd for deg som skal bygge, kjøpe eller rehabilitere bolig:
-  Direktoratet for byggkvalitet: Hva må til for å sende inn en byggesøknad?
-  Forbrukerportalen.no,   Forbrukerrådets nettsider om bygging
 - Husbanken: Standardkontrakter for kjøp og oppføring av bolig
 - Huseiernes Landsforbund
 - Direktoratet for byggkvalitet

              
Gebyrregulativ for bygging og deling (PDF, 11 MB)

Rolf Jørgensen
Avdelingsingeniør
Teknisk etat
E-post
Telefon 75 09 80 34