Oppmåling og kartforvaltning

Kart og oppmåling i Rødøy kommune er organisert under Teknisk etat.

Ved henvendelser angående oppmåling, vennligst kontakt:

Teknisk etat på tlf. 75 09 80 32, e-post

Kart- og oppmålingsvirksomheten utøver den myndighet som ligger til kommunen gjennom matrikkelloven. Denne omfatter blant annet oppretting av grunneiendom, festegrunn, grensejusteringer, arealoverføringer, grenseklarlegging, utstedelse av matrikkelbrev, føring av eiendomsregister (matrikkel), adressetildeling og kontroll av eiendommer i forhold til konsesjonsfrihet mm.

Gebyrregulativ for oppmålingssaker (PDF, 350 kB)

 

Aktuelle skjema for rekvisisjon av oppmålingsarbeider finner du her:

Informasjon om saksgang i fradelingssaker (PDF, 49 kB)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring (PDF, 143 kB)

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling (PDF, 2 MB)

Pbl 12 - Nabovarsel (PDF, 115 kB)

Pbl 13 - Dokumentasjon av nabovarsling (PDF, 165 kB)

Søknad om dispensasjon (PDF, 181 kB)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven