Oppmåling og kartforvaltning

Kart og oppmåling i Rødøy kommune er organisert under Teknisk etat.

Ved henvendelser angående oppmåling, vennligst kontakt:

Teknisk sjef på tlf. 75 09 80 32, e-post

Kart- og oppmålingsvirksomheten utøver den myndighet som ligger til kommunen gjennom matrikkelloven. Denne omfatter blant annet oppretting av grunneiendom, festegrunn, grensejusteringer, arealoverføringer, grenseklarlegging, utstedelse av matrikkelbrev, føring av eiendomsregister (matrikkel), adressetildeling og kontroll av eiendommer i forhold til konsesjonsfrihet mm.

Gebyrregulativ for oppmålingssaker (PDF, 11 MB)

 

Aktuelle skjema for rekvisisjon av oppmålingsarbeider finner du her:

Informasjon om saksgang i fradelingssaker (PDF, 49 kB)

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling (PDF, 2 MB)

Pbl 12 - Nabovarsel (PDF, 115 kB)

Pbl 13 - Dokumentasjon av nabovarsling (PDF, 165 kB)

Søknad om dispensasjon (PDF, 181 kB)