Valg 2023

Informasjon om kommune- og fylkestingsvalget 2023

Innsendte listeforslag legges ut til offentlig ettersyn.

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret innen 31. mars klokken 12.

Ragnhild Aakre Seljevoll
Kontorsjef
Formannskapskontoret
E-post
Telefon 75 09 80 11