Informasjon til våre leverandører om fakturaadresse Rødøy kommune, organisasjonsnummer 945 717 173

Våre fakturabehandlingsrutiner av innkommende fakturaer er:

Faktura/kreditnota skal om bare mulig sendes elektronisk, dette for å sikre effektiv behandling og redusere postmengden.

Fakturamottaker er:
Rødøy kommune
Vågaveien 100
8185 Vågaholmen

Disse formatene vil bli godtatt:

Forutsetninger for å sende faktura via e-post:

 • E-posten skal bare inneholde vedlegg med filtype PDF.
 • Vedlegget skal bare inneholde én faktura eller kreditnota.
 • Teksten i e-posten blir ikke lest manuelt, det vil derfor ikke være mulig å gi beskjeder om manuell overstyring eller behandling gjennom teksten.

 Alle faktura skal merkes med:

 • Avdeling/Ansvar.
 • Bestiller/Vår referanse.
 • Profilnummer ved gjentakende fakturering - kontakt økonomiavdeling for å få tildelt profilnummer.
 • Eventuelt kostnadssted.
 • Eventuelt prosjektnummer.
 • Bestiller/Vår referanse

Vær oppmerksom på:

 • Standard betalingsbetingelse ønskes satt til 30 dager for elektroniske fakturaer, og 45 dager dersom faktura sendes via post.
 • Faktura med feil fakturamottaker vil bli avvist og returnert.
 • Faktura som inneholder merverdiavgift, men der fakturaens formkrav ikke er etter forskrift, vil bli avvist og returnert.

Merk at uansett forsendelsesmåte, så er det kun fakturaer/kreditnotaer med nødvendige vedlegg som skal sendes til vår fakturaadresse. Ordrebekreftelser, rekvisisjoner og lignende, skal sendes til vår vanlige adresse postmottak@rodoy.kommune.no.

For å sikre god fakturabehandling og rettidig betaling, er det viktig at dere følger våre retningslinjer.

Reidar Hjelmseth
Økonomisjef
Økonomiavdelingen
E-post
Telefon 75 09 80 12