Boligfelt Jektvik

Det legges ut 14 nye boligtomter for salg i nyetablert boligfelt Jektvik. Tomtene har svært gode lysforhold, og nydelig utsikt til fjord og fjell. 

Boligfeltet har gangavstand til offentlige tjenestetilbud som skole, barnehage, fergekai og butikk. 

Tomtene er på 1000-1200 m2. Det er ført veg, vann, avløp og rør for strøm/fiber til tomtegrense. 

Interessenter kan henvende seg til Rødøy kommune, postmottak@rodoy.kommune.no. Tomtene tildeles løpende.

For mer informasjon om boligfeltet, tomtene, priser og salgsprosess, se salgsprospektet (PDF, 7 MB) (PDF, 7 MB)