Kultur, idrett og fritid

Kulturtjenesten ligger under Oppvekst- og kulturetaten. Hovedfelt er å legge til rette for og støtte aktiviteter og prosjekter innenfor hele kulturområdet

Kontakt:
Koordinator for folkehelse og kultur, Ann Karin Arntsen. Direkte telefonnr: 75 09 80 08
E-postadresse: Ann.Karin.Arntsen@rodoy.kommune.no

Kommunalsjef oppvekst- og kultur, Svend Leif Einvik. Direkte telefonnr: 75 09 80 22
E-postadresse: svend.leif.einvik@rodoy.kommune.no