Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer, og når og hvordan du kan komme med innspill. 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om endring av lokalitet Nordskaftet i Rødøy kommune

På bakgrunn av nylig mottatt lokalitetsrapport søker Nova Sea Havbruk om endring av flåteplassering til Nordskaftet. 

Søker: Nova Sea Havbruk AS
Søknaden gjelder: Endring av lokalitet, endring av areal.
Søkt størrelse: 3120 tonn MTB
Lokalitet: 45140 Nordskaftet
 

Kontaktperson: Kommunalsjef teknisk Steinar Stien, e-post: steinar.stien@rodoy.kommune.no

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på postmottak@rodoy.kommune.no innen 19. mars 2024.

Formannskapet har i møte 30. november 2023, sak 76/2023 vedtatt å legge forslag til "Besøksstrategi for Rødøyløva 2024-2029" på høring.

Formannskapet har i møte 30. november 2023, sak 77/2023 vedtatt å legge forslag til "Helhetlig plan for besøksforvaltning i Rødøy kommune" på høring.