Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer, og når og hvordan du kan komme med innspill. 

I forbindelse med anbudsutlysning av fergesambandet i Rødøybassenget gjennomføres det høring av rutetilbudet.

Arva AS har søkt om anleggskonsesjon for ny Øresvik transformatorstasjon og en ny forbindelse mellom Øresvik og Lovund. 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn

Innsendte listeforslag legges ut til offentlig ettersyn.