Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer, og når og hvordan du kan komme med innspill. 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Rødøy kommune i Nordland

Forslag til lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund, Rødøy kommune sendes ut på offentlig høring. 
Høringsfrist 30. september 2023