Kommunale lærlingeplasser

Vi søker etter første års lærlinger innen fagene:

  • Barne- og ungdomsarbeider 
  • Helsefagarbeider
  • Ernæringskokk

Det gjøres avtale for hele lærlingetiden.  Lærlingene skal i løpet av lærlingetiden innom ulike områder, og lærestedet kan blir endret i løpet av læretiden. Dette vil det bli utarbeidet en plan for.


Følgende vedlegges søknaden:

  • Kopi av kompetansebevis fra VG1 og VG2 (dersom du fullfører VG2 i år, legg ved karakterutskrift fra høsttermin 2022)
  • Vurderingsskjema fra yrkesfaglig fordypning.
  • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før tiltredelse

Arbeidsoppgaver: Læretiden består av opplæringstid og verdiskapingstid.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du som søker på lærlingplass i Rødøy kommune skal:

  • Være engasjert, motivert og strukturert
  • Like å jobbe med mennesker i alle aldre med ulike behov
  • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Ha evne til å jobbe selvstendig.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.  
 
 
For mer informasjon, kontakt 

Søknad med CV sendes Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen, eller til postmottak@rodoy.kommune.no

Søknadsfrist: 29. mai 2023

Vi gjør oppmerksom på at Rødøy kommune har offentlige søkerlister, jf. Offentlighetsloven § 25. Eventuelt ønske om unntak fra oppføring, må begrunnes i søknaden.