Kommunale lærlingeplasser

Vi søker etter første års lærlinger innen fagene:

 • Barne- og ungdomsarbeider 
 • Helsefagarbeider
 • Ernæringskokk

Det gjøres avtale for hele lærlingetiden.  Lærlingene skal i løpet av lærlingetiden innom ulike områder, og lærestedet kan blir endret i løpet av læretiden. Dette vil det bli utarbeidet en plan for.

Følgende vedlegges søknaden:

 • Kopi av kompetansebevis fra VG1 og VG2 (dersom du fullfører VG2 i år, legg ved karakterutskrift fra høsttermin 2023)
 • Vurderingsskjema fra yrkesfaglig fordypning.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før tiltredelse

Arbeidsoppgaver:

Læretiden består av opplæringstid og verdiskapingstid.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du som søker på lærlingplass i Rødøy kommune skal:

 • Være engasjert, motivert og strukturert
 • Like å jobbe med mennesker i alle aldre med ulike behov
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha evne til å jobbe selvstendig.
   

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.
 
 
 
For mer informasjon, kontakt:

Kommunalsjef helse- og omsorg 75 09 80 10 

Konsulent ved oppvekstetaten 75 09 80 25


Søknad med CV sendes Rødøy kommune, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen, eller til postmottak@rodoy.kommune.no

Søknadsfrist: 31. mars 2024

Vi gjør oppmerksom på at Rødøy kommune har offentlige søkerlister, jf. Offentlighetsloven § 25. Eventuelt ønske om unntak fra oppføring, må begrunnes i søknaden.