Kommunale stillinger

Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen. Kommunen dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under Svartisen. De rundt 1150 innbyggerne er bosatt både på fastlandet og på de største øyene. Det er daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen.
Prøv Rødøy er et rekruttering- og tilflyttingsprosjekt, som inneholder flere virkemidler. Gjennom prosjektet kan det søkes om gratis bolig i ett år, stimuleringstilskudd for bygging og kjøp av bolig, og om kommunalt rentefritt etableringslån for førstegangsetablerere. I tillegg er det halv pris for barnehageplass. I kommunen er det rikelig med både hav og fjell, med nærmest ubegrensede muligheter for å dyrke aktivt friluftsliv. Det er desentraliserte tjenestetilbud med helsetjenester, skoler og barnehager, i tillegg til ulik næringsvirksomhet. Administrasjonsstedet er Vågaholmen.

Interne utlysninger

Vi har ledig 100 % fast stilling som vedlikeholdsarbeider innenfor området Teknisk drift. Stillingen er plassert i teknisk etat, og nærmeste leder er avdelingsleder for driftsområdet.
​​​​

 

Stillingen er et engasjement i ett år fra 1. januar 2024, med mulighet for forlengelse.
 

 

Vi har ledig følgende stillinger ved Alderstun omsorgssenter/hjemmetjenesten:

  • Sykepleierstilling 100 % fast stilling, ledig fra 30.11.2023

Vi har behov for tilkallingsvikarer for renholder ved rådhuset.

Vi har behov for tilkallingsvikarer hjemmehjelp i hele kommunen.