Kommunale stillinger

Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen. Kommunen dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under Svartisen. De rundt 1150 innbyggerne er bosatt både på fastlandet og på de største øyene. Det er daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen.
Prøv Rødøy er et rekruttering- og tilflyttingsprosjekt, som inneholder flere virkemidler. Gjennom prosjektet kan det søkes om gratis bolig i ett år, stimuleringstilskudd for bygging og kjøp av bolig, og om kommunalt rentefritt etableringslån for førstegangsetablerere. I tillegg er det halv pris for barnehageplass. I kommunen er det rikelig med både hav og fjell, med nærmest ubegrensede muligheter for å dyrke aktivt friluftsliv. Det er desentraliserte tjenestetilbud med helsetjenester, skoler og barnehager, i tillegg til ulik næringsvirksomhet. Administrasjonsstedet er Vågaholmen.

Interne utlysninger

Det er ledig stilling som pedagogisk leder 35 % av hel stilling fra barnehageåret 2024-2025, med oppstart 15.08.2024.  Stillingen er fast.

Rødøy kommune har ledig 100 % fast stilling som styrer ved rødøy barnehage.
Stillingen er ledig fra ca. 15.08.24.

Vi har ledig 100 % stilling som lærer ved Nesøy skole, i vikariat for skoleåret 2024/2025. 

Det er ønske om undervisningskompetanse på ungdomstrinnet.

Spennende stilling ledig i Rødøy kommune!

Vi har 100 % nyopprettet stilling som fagansvarlig for miljøtjenester ledig i Rødøy kommune, kunne du kanskje tenke deg å søke på denne?

Vi har ledig følgende faste sykepleierstillinger ved Rødøya omsorgssenter fra snarest:

  • 100 % stilling med 2-delt turnus, arbeid hver 3. helg med langvakter. 
  • 48 % stilling som inngår i en turnus på seks uker jobb, og seks uker fri.

Begge stillingene omfatter også hjemmesykepleie.

Det er ledig stilling som reisefølge på skoleskyssbåt for skolebarn i 1. klasse og barnehagebarn, i kombinasjon med stilling som assistent ved Rødøy skole. Skoleskyssbåten henter elever på Storselsøy, Selsøyvik og Gjerøy, før båten ankommer Rødøy.  Retur samme vei etter skoletid.  Stillingen følger skoleruten med arbeid fra mandag til og med torsdag.

Stillingsstørrelse reisefølge/assistent ved Rødøy skole er 68 %, med arbeid 4 dager pr. uke.

Tiltredelse 16.08.24 – planleggingsdag før oppstart av skolen 19.08.24.

Det er ledig stilling som miljøarbeider i ca. 60 % av hel stilling ved f.t. Jektvik skole.  Stillingen følger skoleruten, med arbeidstid i skoletiden mandag til og med torsdag.  I tillegg i skoletiden 19 fredager i skoleåret.  Stillingen komprimeres, og det arbeides i skoleåret, med avspasering i skolens ferier og fridager.  Stillingen er fast.

Oppstart i stillingen 15.08.24

Vi har ledig fast 100 % stilling som konsulent ved formannskapskontoret, med tiltredelse snarest. Kontorsted er Rødøy rådhus, Vågaholmen.

Rødøy kommune har ledig 80 % vikariat som miljøterapeut ved rus og psykisk helsetjeneste og 20 % som flyktningekoordinator for helsetjenesten. Vikariatet er fra 1. september 2024 til 1. mars 2025.

Det er ledig stilling som Musikkskolerektor/ lærer i inntil 100 % av hel stilling fra skoleåret 2024-2025. Oppstart 1.8.24, eller så snart det lar seg gjøre.
Stillingen er delt mellom 35 % administrasjonstid og 65 % undervisning.
Rektor har ansvar for økonomi og personalledelse i musikkskolen, og er underlagt kommunalsjef for oppvekst og kultur.