Kommunale stillinger

Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen. Kommunen dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under Svartisen. De rundt 1150 innbyggerne er bosatt både på fastlandet og på de største øyene. Det er daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen.
Prøv Rødøy er et rekruttering- og tilflyttingsprosjekt, som inneholder flere virkemidler. Gjennom prosjektet kan det søkes om gratis bolig i ett år, stimuleringstilskudd for bygging og kjøp av bolig, og om kommunalt rentefritt etableringslån for førstegangsetablerere. I tillegg er det halv pris for barnehageplass. I kommunen er det rikelig med både hav og fjell, med nærmest ubegrensede muligheter for å dyrke aktivt friluftsliv. Det er desentraliserte tjenestetilbud med helsetjenester, skoler og barnehager, i tillegg til ulik næringsvirksomhet. Administrasjonsstedet er Vågaholmen.

Interne utlysninger

Rødøy kommune har ledig 100 % vikariat som sykepleier ved Rødøya omsorgssenter/hjemmetjenesten.
Vernepleiere kan også søke på stillingen.

Rødøy kommune har ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved Rødøya omsorgssenter/hjemmetjenesten. Stillingen er ledig fra 01.08.2023. Vernepleiere kan også søke på stillingen.

Vi har ledig stilling som helsefagarbeider i 95 % ved Alderstun omsorgssenter/hjemmetjenesten. Stillingen er fast og ledig fra snarest.

Vi har ledig stilling som helsefagarbeider natt i 51 % ved Alderstun omsorgssenter/hjemmetjenesten. Stillingen er fast og ledig fra 01.05.2023.

Dette er en 20 % stilling tilknyttet en hjemmeboende bruker.
Arbeidsoppgaver er praktisk bistand med lettere oppgaver som hjelp på kjøkkenet, rydding, lettere hagearbeid, samt være behjelpelig med annen aktivisering i samarbeid med bruker. Det skal være nært samarbeid og planlegging med bruker om arbeidsoppgavene.

Det er en ledig stilling som lærer ved Jektvik skole – 100 % fast stilling fra skoleåret 2023-2024. Undervisning i hovedsak på 1-7. klasse. Fagønske norsk, matematikk og gjerne videreutdanning/erfaring spesialpedagogikk. Kontaktlæreransvar kan bli tillagt stillingen.

Vi har ledig ferievikariat som renholder ved Rødøy rådhus i ukene 27-29 2023 (3.-20. juli). 

Rødøy kommune har en ledig stilling som lærer i norsk undervisning for voksne fremmedspråklige elever i Rødøy kommune i 100 % engasjement for skoleåret 2023/2024.

Vi har behov for flere kollegaer på avlastningen for barn. Vi har ledig 3 stillinger med arbeid hver tredje uke, og arbeidet vil i hovedsak bli lagt til ettermiddag/kveld og natt. Stillingsstørrelsene er 54, 41 og 26 %. Stillingene vil ha oppstart i løpet av august.

Vår helsesykepleier vil ha nye utfordringer, og helsetjenesten har derfor ledig 100 % vikariat som helsesykepleier med oppstart fra så snart som mulig.