Formannskapet

Fra venstre: Frank Kristiansen Heimdal, Siv Tove Hansen, Inger Dagmar Monsen, Sara Jørgine Lorentzen og Kjell Setvik.

Formannskapet 2023-2027

K-sak 056/2023
Formannskapet 2023-2027
  Navn Adresse E-post
Ordfører Inger Dagmar Monsen 8187 Jektvik e-post
Varaordfører Sara Jørgine Lorentzen 8187 Jektvik
Fast medlem Kjell Setvik 8196 Selsøyvik
1. varamedlem Henriette Blix 8187 Jektvik
2. varamedlem Elin R. K. Telnes 8187 Jektvik
3. varamedlem Arne Vegar Telnes 8187 Jektvik
4. varamedlem Trude Pedersen 8193 Rødøy
5. varamedlem Jorunn Øren Monsen 8195 Gjerøy
Fast medlem Siv Tove Hansen 8754 Øresvik
Fast medlem Frank Kristiansen Heimdal 8186 Tjongsfjorden
1. varamedlem Anniken Jensen Heen 8197 Storselsøy
2. varamedlem Jimmy Engen Krogh 8186 Tjongsfjorden