Kommunestyret

Rødøy kommunestyre består av 17 representanter.
Valget i 2023 gav følgende sammensetning:

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti: 10 representanter

Rødøy Fellesliste: 6 representanter

Fremskrittspartiet: 1 representant

 

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti
  Navn Adresse E-post
Ordfører Inger Dagmar Monsen 8187 Jektvik e-post
Varaordfører Sara Jørgine Lorentzen 8193 Rødøy e-post
Fast medlem Henriette Blix 8187 Jektvik
Fast medlem Kjell Setvik 8196 Selsøyvik
Fast Medlem Elin Telnes 8187 Jektvik
Fast medlem Sten Våtvik 8187 Jektvik
Fast medlem Arne Vegar Telnes 8187 Jektvik
Fast medlem Rakel Eline Heen 8188 Nordvernes
Fast medlem Jorunn Øren Monsen 8185 Gjerøy
Fast medlem Trude Helen Pedersen 8193 Rødøy
1. varamedlem Paul Amundsen 8185 Gjerøy
2. varamedlem Frida Bikset 8193 Rødøy
3. varamedlem Kai Telnes 8187 Jektvik
4. varamedlem Guttorm Didriksen 8198 Nordnesøy
5. varamedlem Sten Arve Mathisen 8197 Storselsøy
6. varamedlem Stig Monsen 8185 Gjerøy
7. varamedlem Anders Rasch 8187 Jektvik
8. varamedlem Thor Harry Nordvoll 8196 Selsøyvik
9. varamedlem Laila Johansen 8190 Sørfjorden
10. varamedlem Roger Storeng 8182 Melfjordbotn
11. varamedlem Gunnar Markussen 8196 Selsøyvik

 

Rødøy Fellesliste

Rødøy Fellesliste
  Navn Adresse E-post
Fast medlem Siv Tove Hansen 8754 Øresvik
Fast medlem Frank Kristiansen Heimdal 8186 Tjongsfjorden
Fast medlem Anniken Jensen Heen 8197 Storselsøy
Fast medlem Jimmy Krogh 8186 Tjongsfjorden
Fast medlem Arne Tore Bang 8186 Tjongsfjorden
Fast medlem Knut Kvarv 8185 Vågaholmen
1. varamedlem Hege Kristin Bang 8186 Tjongsfjord
2. varamedlem Yvonne Aag Engen 8186 Tjongsfjorden
3. varamedlem Nils Johan Urskog 8186 Tjongsfjorden
4. varamedlem Andreas Heen 8185 Vågaholmen
5. varamedlem Arild Lorentsen 8186 Tjongsfjorden
6. varamedlem Kristian Stensland 8754 Øresvik
7. varamedlem Torbjørn Sverre Ivar Johansen 8186 Tjongsfjorden
8. varamedlem Hafsteinn Vidar Asgeirsson 8181 Myken
9. varamedlem Arvid Krogh 8197 Storselsøy


 

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet
  Navn Adresse E-post
Fast medlem Vidar Solheim 8186 Tjongsfjorden e-post
1. varamedlem Kjell Viggo Ovesen 8186 Tjongsfjorden e-post
2. varamedlem Freddy Bård Olsen 8186 Tjongsfjorden
3. varamedlem Kent Arve Fløan 8186 Tjongsfjorden e-post
4. varamedlem Linn Renate Hansen-Vidal 8186 Tjongsfjorden