Møteplaner

Møteplan for kommunestyret og formannskapet for år 2023, ble vedtatt i kommunestyrets møte 16. desember 2022, sak 091/2022.

Møteplaner for andre råd og utvalg kommer etter hvert som de er vedtatte.

Eventuelle endringer underveis gjennom året vil stå i parentes i tabellene under.

 

Møteplan formannskapet 2023

Møteplan formannskapet 2023
Første halvår Andre halvår
Onsdag 11. januar Torsdag 24. august
Mandag 13. februar Tirsdag 12. september
Onsdag 15. mars Onsdag 18. oktober
Tirsdag 18. april Torsdag 16. november
Mandag 15. mai Torsdag 30. november (flyttet fra onsdag 29. november)
Onsdag 7. juni (alt. 12)

 

 

Møteplan kommunestyret 2023

Møteplan kommunestyret 2023
Første halvår Andre halvår
Onsdag 25. januar Onsdag 27. september (utsatt fra 21. september)
Onsdag 22. februar Tirsdag 31. oktober
Fredag 28. april Torsdag 14. desember
Fredag 16. juni (alt. 20. juni)

 

Møteplan ungdomsrådet 2023

Møteplan ungdomsrådet 2023
Første halvår Andre halvår
Fredag 20. januar
Fredag 17. februar
Fredag 10. mars
Fredag 21. april
Fredag 26. mai

 

Møteplan felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2023

Møteplan felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2023
Første halvår Andre halvår
Mandag 20. februar Mandag 18. september
Mandag 24. april Onsdag 25. oktober
Tirsdag 13. juni Mandag 11. desember