Møteplaner

Møteplan for kommunestyret og formannskapet for år 2024, ble vedtatt i kommunestyrets møte 14. desember 2023, sak 96/2023.

Møteplaner for andre råd og utvalg kommer etter hvert som de er vedtatte.

Eventuelle endringer underveis gjennom året vil stå i parentes i tabellene under.

 

Møteplan formannskapet 2024

Møteplan formannskapet 2024
Første halvår Andre halvår
Tirsdag 23. januar Tirsdag 17. september
Tirsdag 13. februar Torsdag 17. oktober
Onsdag 13. mars Onsdag 20. november (budsjettmøte)
Onsdag 17. april (arbeidsmøte) Torsdag 28. november
Mandag 6. mai (flyttet fra 14. mai)
Tirsdag 11. juni

 

Møteplan kommunestyret 2024

Møteplan kommunestyret 2024
Første halvår Andre halvår
Onsdag 21. februar Onsdag 25. september
Torsdag 21. mars (ekstra møte) Tirsdag 29. oktober
Tirsdag 14. mai (flyttet fra 25. april) Tirsdag 17. desember (evnt. møte over 2 dager med eget budsjettmøte dag 2)
Onsdag 19. juni

 

Møteplan kontrollutvalget 2024

Møteplan kontrollutvalget 2024
Første halvår Andre halvår
Onsdag 14. februar Onsdag 18. september (flyttet fra 25. september)
Fredag 7. juni Onsdag 4. desember

 

Møteplan felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2024

Møteplan felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2024
Første halvår Andre halvår
Onsdag 14. februar Onsdag 18. september
Mandag 18. mars Onsdag 23. oktober
Tirsdag 16. april (eldrerådskurs, Bodø) Onsdag 11. desember
Onsdag 24. april (flyttet til 8. mai)
Onsdag 12. juni

 

 

Møteplan ungdomsrådet 2023/2024

Møteplan ungdomsrådet 2023/2024
Første halvår Andre halvår
Fredag 8. desember (2023)
Fredag 12. januar
Mandag 19. februar
Fredag 19. april
Fredag 14. juni