Forhåndsstemmegivning i Melfjordbotn og Sørfjorden/Nygård søndag 13. august

Søndag 13. august kan du forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 i Melfjordbotn og Sørfjorden/Nygård.

Rødøy valgstyret har i møte 24. mai 2023, sak 4/2023 vedtatt at det skal tilrettelegges for forhåndsstemmegivning en dag i løpet av den ordinære forhåndsstemmeperioden i de kretsene som ikke har annet tilbud om forhåndsstemming i kretsen. I Melfjordbotn og Sørfjorden/Nygård vil det være mulig å stemme søndag 13. august:

Melfjordbotn: Ved Melfjordbotn bedehus, kl. 13.00 - 14.30

Sørfjorden/Nygård: Ungdomshuset i Oldervika kl. 18.00 - 19.00

Husk legitimasjon!