Forhåndsstemmegivning på Gjerøy, Selsøyvik, Storselsøy og Myken lørdag 26. august

Lørdag 26. august kan du forhåndsstemme på Gjerøy, Selsøyvik, Storselsøy og Myken til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Rødøy valgstyret har i møte 24. mai 2023, sak 4/2023 vedtatt at det skal tilrettelegges for forhåndsstemmegivning en dag i løpet av den ordinære forhåndsstemmeperioden i de kretsene som ikke har annet tilbud om forhåndsstemming i kretsen. På Gjerøy, Selsøyvik, Storselsøy og Myken vil det være mulig å stemme lørdag 26. august:

Gjerøy: Gjerøy skole kl. 10.00 - 11.30

Selsøyvik: Selsøyvik skole kl. 12.00 - 13.30

Storselsøy: Hestmannøy skole kl. 14.30 - 15.30

Myken: Myken forsamlingshus, kl. 17.00 - 18.00

Husk legitimasjon!