Forhåndsstemming: lørdagsåpent 2. september i flere valglokaler

Lørdag 2. september kan du forhåndsstemme på Rødøy, Nordnesøy, i Jektvik, Øresvik og Vågaholmen.

Rødøy: Rødøy skole kl. 12.00 - 14.00

Nordnesøy: Nesøy skole kl. 12.00 - 14.00

Jektvik: Jektvik skole kl. 12.00 - 14.00

Øresvik: Øresvik skole kl. 12.00 - 14.00

Vågaholmen: Rødøy rådhus kl. 12.00 - 14.00

Husk legitimasjon!