Godkjente valglister

Her finner du oversikt over godkjente valglister til kommunestyrevalget 2023 i Rødøy.

Valgstyret i Rødøy kommune har i møte 24. mai 2023, sak 2/2023 behandlet listeforslagene til kommunestyrevalget 2023 i Rødøy. 

Følgende valglister ble godkjent:

 

Klage på valgstyrets vedtak

Etter valgloven § 6-8 er det adgang til å klage på valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Klagen må sendes til valgstyret i Rødøy kommune.

E-postadresse:    postmottak@rodoy.kommune.no
Postadresse:        Valgstyret i Rødøy kommune, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen

Frist for å klage er sju dager etter offentliggjøringen av de godkjente valglistene.