Hvordan stille liste til kommunestyrevalget 2023

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret innen 31. mars klokken 12.

Les mer: Regelverk knyttet til listeforslag.

Elektronisk listeforslag

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg.
Opprett listeforslag i listeforslagsportalen

Mer informasjon om å opprette elektronisk listeforslag på valg.no

Listeforslag på papir

Listeforslag kan også leveres på papir. Mal for listeforslag og vedlegg til listeforslag kan lastes ned og skrives ut fra Valgdirektoratets hjemmeside. 

Ferdig brettet består malen av to sider for standard (A4). Merk at det er viktig at disse skrives ut tosidig.

På side 1 står listekandidater oppført, og siden inneholder:

  • Navnet på partiet som stiller liste
  • Hvilket valgdistrikt listen tilhører
  • Hvilket valg listen gjelder for
  • Kandidatene som stiller til valg

På side 2 skal listeforslaget underskrives. Den som signerer på et listeforslag, må føre opp:

  • Fullstendig navn
  • Bostedsadresse med postnummer
  • Fødselsdato
  • Signatur

Det er to vedlegg som skal fylles ut. I vedlegg A skal alle kandidatene føres opp med fødselsdato. I vedlegg B skal tillitsvalgt og varatillitsvalgt angis.

Alle som stiller liste, skal ha en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt. Tillitsvalgte har myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller i fylkeskommunen om endringer på listeforslaget.

Listeforslaget sendes kommunen innen 31. mars klokken 12. Merk at listeforslaget må være mottatt av kommunen innen fristen.

Listeforslag på papir kan benyttes i kombinasjon med elektronisk løsning for listeforslag.

Les mer: Signere listeforslag

Frist for å trekke listeforslaget

Frist for å trekke listeforslaget er 20. april 2023 kl 12:00. Dette er det tillitsutvalget for vedkommende listeforslag som kan gjøre.