Tidligstemming

Du kan tidligstemme mellom 3. juli og 9. august. Tidligstemmingen foregår på Rødøy rådhus, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen.

Du må avtale tid for å stemme i denne perioden. Ønsker du å tidligstemme da sender du e-post eller ringer på telefon 75 09 80 00.

Ordningen med tidligstemming er for velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.