Barnevern

Barneverntjenesten i kommunen har til oppgave å sikre forholdene til barn og ungdom som har særlige behov i forhold til omsorg, trygghet og personlige utfordringer. Barnevernet skal arbeide for å sikre barns utvikling og interesser gjennom samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer.

Om barneverntjenesten

Kommunene Bodø og Rødøy har etablert felles barneverntjeneste fra 01.01.2021. Bodø kommune administrerer denne tjenesten.

Alle henvendelser skal nå gå til Bodø.

Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner en i Lov om barnevernstjenester.

Kontakt

Barnevernet: 
Tlf: 755 55 540 (fra kl. 08.00 til 15.30)

Barnevernsvakta:
Tlf: 995 41 500 (tilgjengelig hele døgnet)

Barneverntjenesten: 
E-post: barnevernet@bodo.kommune.no

Besøksadresse Bodø: Prinsens gate 113A, 8006 Bodø, Norge
Postadresse: Bodø barneverntjeneste, Pb 903, 8001 Bodø

Bodø Barnevern avd. Rødøy:
Besøksadresse: Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen

Lenker

Alarmtelefon
Barnevern
Barnevern Bodø kommune
Barnevernvakt
Kors på halsen